Školství a sport mají objevovat skrytý dětský potenciál

Prosazujeme co nejdostupnější vzdělání, které rozvíjí přirozenou tvořivost. Pomůžeme dětem objevovat jejich potenciál a lépe vyhodnocovat možnosti, které jim doba nabízí.

Moderní a bezpečné vzdělávání pro moderní společnost

 • Podpoříme spolupráci mezi rodiči a školami, pedagogy, žáky, studenty. Obnovíme “fórum mladých” – budeme poslouchat i mladé obyvatele naší městské části.
 • Prosadíme využití moderních technologií ve výuce i v komunikaci mezi školou a rodiči.
 • Zasadíme se o bezpečnější přechody před školami a postavíme kolárny u škol a školek.
 • Podporujeme zdravé jídlo ve školních jídelnách.
 • Kvůli zhoršujícímu se duševnímu zdraví dětí a mládeže podpoříme dětské školní psychology a speciální pedagogy ve školách.

Místo ve škole pro každé dítě

 • Postavíme novou základní a mateřskou školy na Rohanském ostrově.
 • Zajistíme vznik nových dětských skupin.
 • Zařídíme spádovost – děti nemají jezdit do školky přes celou “osmičku”.

Lepší a dostupnější sportoviště pro širokou veřejnost

 • Založíme příspěvkovou organizaci “Praha 8 sportovní”, která bude řešit provoz všech sportovišť.
 • Podporujeme výstavbu nových sportovišť a dětských hřišť.
 • Vyjednáme převod Stadionu Mládeže na Palmovce do majetku MČ Praha 8 a zařídíme jeho rekonstrukci.
 • Podporujeme výstavbu nového volnočasového areálu v Libni v okolí Palmovky.
 • Chceme sdílená sportoviště – dopoledne školy, odpoledne kroužky a veřejnost.
 • Podporujeme dostavbu venkovního areálu u Aquaparku Šutka.
 • Převezmeme od státu a města do nájmu Koupaliště Stírka a budeme ho rekonstruovat a provozovat.