Otevřená a moderní radnice

Začleníme služby MČ Praha 8 i městských firem do Portálu Pražana a nabízet je v digitální formě. Uděláme vše pro to, aby MČ Praha 8 vystoupala ze současných spodních příček mezi ty nejtransparentnější městské části v Česku. Úřad má být pro lidi snadno dostupný. Občané musejí mít k dispozici dostatek informací, aby mohli politiky a úředníky kontrolovat. Zapojíme občany do rozhodování.

Transparentní rozhodování

 • Zavedeme a budeme rozvíjet rozklikávací rozpočet CityVizor.
 • Budeme trvat na jmenovitém hlasování členů Rady.
 • Do vedení městských společností prosadíme odborníky na základě otevřených výběrových řízení.

Partnerství úřadu s občany

 • Obíhat mají data, nikoliv lidé – podpoříme zapojení služeb MČ Praha 8 do Portálu Pražana.
 • Umožníme veřejné konzultace k významným krokům v územním rozvoji, a to jak elektronicky, tak korespondenčně. Na rozvoji MČ Praha 8 budeme dbát na názory obyvatel.
 • Umožníme elektronický a korespondenční ekvivalent interpelací.
 • Umožníme účast veřejnosti na jednáních komisí a výborů.

Lepší komunikace

 • MČ Praha 8 by měla mít jasnou komunikační značku – znak není logo. Uděláme soutěž o nový vizuální styl MČ Praha 8.
 • Vytvoříme nový moderní portál praha8.cz, kde budeme moci komunikovat s úřadem on-line.
 • Na webu MČ Praha 8 zveřejníme aktuální stav klíčových strategických projektů.

Občané mají právo rozhodovat

 • Obnovíme participativní rozpočet – umožníme, aby část peněz rozdělovali obyvatelé MČ Praha 8 na projekty, které si sami navrhnou.
 • Prosadíme veřejnou diskuzi o rozpočtu MČ Praha 8 před jeho schvalováním na zastupitelstvu.

Odpovědné hospodaření

 • Budeme trvat na otevřených a transparentních výběrových řízeních.
 • Budeme hledat způsoby, jak získat další prostředky na investice.