Doprava musí fungovat pro všechny

Budeme i nadále pracovat na zlepšení podmínek pro chodce, cyklisty a automobilisty, chceme i nadále rozvíjet sdílenou a nesdílenou mobilitu. Podpoříme rozvoj veřejné dopravy a propojení městské a příměstské dopravy. Je třeba řešit parkování v místech, kde nejsou zavedeny modré zóny.

Dostupná, rychlá a rozvíjející se městská hromadná doprava

 • Bohnice si zaslouží tramvaje, jedno z největších pražských sídlišť má mít kolejové napojení.
 • Podporujeme pražský tramvajový okruh, který propojí Prahu 6, Prahu 8 a Letňany, a také prodloužení tramvajové tratě z Kobylis do Zdib.
 • Podporujeme elektrifikaci autobusových linek.
 • Zasadíme se o vytvoření železniční zastávky v prostoru U Kříže.

Zklidnění dopravy

 • Ve spolupráci s hlavním městem a občany nakreslíme nové přechody pro chodce tam, kde chybí.
 • Cyklisté mají mít možnost jezdit stejně jako auta, podporujeme smysluplnou cyklodopravu, úpravu stávajících (např. od Vysočan na Palmovku) a vznik nových cyklostezek.
 • Ve spolupráci s hlavním městem uděláme maximum pro urychlení dostavby vnějšího i vnitřního okruhu.
 • Podporujeme vznik nových dobíjecích stanic pro elektromobily.
 • Chceme upravit a zkulturnit prostor před metrem Kobylisy a Ládví.

Promyšlené parkování

 • Jsme pro výstavbu P+R parkoviště a jeho napojení na tramvajovou dopravu z Kobylis přes Zdiby do Sedlce.
 • Vylepšíme systém parkovacích zón a parkování pro rezidenty v Horní Libni a na sídlištích.

Dopravní stavby

 • Podporujeme výrazné zklidnění ulice V Holešovičkách a její proměnu v městských bulvár a to včetně návratu tramvajového provozu.
 • Upravíme Zenklovu ulici, aby se tady netvořily kolony a dalo se tady projet.

Nebojme se sdílení

 • Podporujeme sdílenou elektromobilitu – chceme, aby sdílená auta, koloběžky i motorky měly jasně vyhrazená parkovací místa. Není možné, aby koloběžky blokovaly chodce.