Zdravé životní prostředí je základem kvalitního života

Pražané mají žít v souladu s přírodou, ne proti ní bojovat. Uvědomujeme si zásadní roli Prahy v adaptaci na klimatickou změnu. Zdravé životní prostředí je základem pro to, aby se Pražanům dobře žilo. Budeme bojovat proti přehřívání města, znečišťování ovzduší, světelnému smogu a hluku, který člověka nenechá v klidu spát. Praha by se měla stát moderním zeleným městem a oázou Evropy, plnou parků a vodních ploch, příjemným a vlahým místem k životu i v létě.

Proti vedru více zeleně a vodních ploch

 • Prosadíme výstavbu nových veřejných pítek a rozprašovačů na vhodných místech a v parcích.
 • Zasadíme se o plnění klimatického plánu hlavního města na území MČ Praha 8.
 • S hlavním městem budeme pracovat na vzniku nového parku Maniny.
 • Vysázíme tisíce nových stromů a budeme o ně pečovat.
 • Podpoříme jednotnou správu zelených ploch na Praze 8 v souladu s moderními a ekologickými zásadami.

Odpadu by mělo vznikat jen nejmenší nutné množství

 • Místa pro kontejnery nemají být odpudivá, zajistíme zkultivování veřejného prostoru tam, kde jsou kontejnery.
 • Podporujeme třídění odpadů, a to včetně bioodpadu. Podpoříme výstavbu kapacitnějších podzemních kontejnerů tam, kde to bude možné.
 • Ve spolupráci s hlavním městem zajistíme větší efektivitu nakládání s odpady.

Boj se znečištěním

 • Prosadíme optimalizaci vytápění v budovách v majetku MČ Praha 8.
 • Podpoříme veřejné osvětlení osvětlující pouze chodníky a silnice.

Udržitelnost

 • Budeme rozvíjet a realizovat cíle Klimatického plánu Prahy.
 • Budeme zalévat zeleň dešťovkou a vodou z Vltavy.