Prahu 8 chceme rozvíjet, nemá být skanzenem

Zasadíme se o to, aby obyvatelé naší městské části mohli uspokojit většinu svých potřeb v docházkové vzdálenosti od místa bydliště. Každá čtvrť by totiž měla nabídnout svým obyvatelům kvalitní občanskou vybavenost. Mezi ní patří školy, zdravotnická zařízení, obchody, služby, pracovní příležitosti, dostupná veřejná hromadná doprava, volnočasové aktivity a dostatek zeleně. Sídliště nemají být pouhé noclehárny.

Město krátkých vzdáleností

 • Podporujeme vznik nové občanské vybavenosti – Horní Libeň a Holešovičky potřebují prodejnu potravin, Invalidovna nový lékařský dům či pošt.

Přátelská veřejná prostranství

 • Podporujeme revitalizaci Elsnicova náměstí, a to včetně odkrytí Rokytky. Podpoříme revitalizaci celého toku říčky.
 • Palmovka nemá být “zemí Nikoho”. Podporujeme její proměnu, vznik Náměstí Bohumila Hrabala a výstavbu v oblasti Pentagonu (v okolí Nové Palmovky). Bývalý židovský hřbitov si zaslouží být znovu odkryt. Navrhneme vznik nového výstupu z metra směrem k dokům.
 • Náměstí na Stráži na Bulovce by mělo být opět náměstím, nikoliv pouze velkým parkovištěm.
 • Budeme bojovat proti různým formám pohybových a světelných reklam.
 • Jsme pro zahájení diskuze o proměně vstupní brány na Prahu 8 a dostavbě bloku nad stanicí metra Florenc.
 • Oblast v trojúhelníku mezi ulicemi U Meteoru / Zenklova / Povltavská proměníme v oblast pro bydlení a administrativu, blízké sportoviště chceme samozřejmě zachovat a opravit.
 • Zabráníme další necitlivé bytové výstavbě na sídlištích. Nebudeme je nadále zahušťovat.
 • Zapojíme občany a odborníky do strategie rozvoje MČ Praha 8, budeme jim naslouchat.
 • Zasadíme se o to, aby se investoři a developeři na základě pravidel pro developery více podíleli na zlepšení prostředí, v jehož okolí staví.
 • Podporujeme ekologické varianty “zelených” rekonstrukcí (střechy, fasády, vsakování srážkového vody, využívání šedé vody, atp).
 • Budeme spolupracovat na dokončení vnitřního okruhu (pokračování tunelu Blanka) a souvisejících staveb, jako je zklidnění Povltavské a Sokolovské.

Nová radnice

 • Jsme pro zahájení diskuze a nalezení řešení ohledně budoucí radnice. Podporujeme i nadále výstavbu nové radnice v oblasti Pentagonu (v okolí Nové Palmovky) na Palmovce.