Musíme myslet i na ty nejzranitelnější

Každý se může dostat do situace, kdy potřebuje pomoc či podporu druhých, ať už se to týká jeho samotného, nebo někoho z jeho blízkých. Zajistíme, aby lidé z naší městské části měli jistotu, že se mají kam obrátit a že se jim dostane podpory, jakou potřebují.

Podpoříme rodiny a sociální služby pro osoby potřebující péči

  • Zajistíme rozvoj kontaktních center pro bydlení a sociální služby pro lidi, kteří je potřebují.
  • Budeme dále rozvíjet systém sociálního bydlení.
  • Zajistíme, aby lidé měli jistotu, že se mají kam obrátit a že se jim dostane podpory, na kterou mají nárok. Prioritou bude rozvoj komunitní a terénní péče především v domácím prostředí, včetně všestranné podpory rodinných pečujících.
  • Budeme podporovat všechny rodiny, které pro své členy představují jistotu péče, respektu a vzájemné podpory – rodiny vlastní i náhradní, s libovolným počtem dětí a bez ohledu na sexuální orientaci jejich členů nebo sociální status.
  • Podpoříme ohrožené rodiny a rodiny v krizi v náročných životních obdobích a situacích.
  • Maximálně podpoříme pěstouny a zájemce o náhradní rodinnou péči, aby žádné dítě nemuselo vyrůstat v ústavu.
  • Podpoříme rodiny, které pečují o svého hendikepovaného či nemocného člena – je to nejlepší a zároveň nejefektivnější způsob, jak se postarat o ty, kdo to potřebují.
  • Podpoříme vznik osmičkového “senior taxi”.