Piráti v městské části Praha 8

Zastupitelský klub Pirátů


  Martin Štěrba

Martin Štěrba

předseda klubu, gesce doprava a územní rozvoj

+420 732 408 769 martin.sterba@pirati.cz

  Michal Novák

Michal Novák

místopředseda klubu, gesce majetek a městské firmy

michal.novak@pirati.cz

  Jan Kolátor

Jan Kolátor

gesce bezpečnost, IT a životní prostředí

jan.kolator@pirati.cz

  Pavel Franc

Pavel Franc

gesce školství, sport, volný čas a kultura

pavel.franc@pirati.cz

  Ivo Slávka

Ivo Slávka

gesce byty a sociální oblast

ivo.slavka@pirati.cz

  Jakub Jiran

Jakub Jiran

gesce finance a transparentnost

jakub.jiran@pirati.cz

Komise Rady MČ Praha 8


  Ivo Slávka

Ivo Slávka

člen komise RMČP8 pro obecní byty, člen komise RMČP8 pro bytová družstva a SVJ

ivo.slavka@pirati.cz

  Jan Kolátor

Jan Kolátor

člen komise RMČP8 pro bezpečnost, člen komise RMČP8 pro informatiku

jan.kolator@pirati.cz

  Karel Ptáček

Karel Ptáček

člen komise RMČP8 pro územní rozvoj

karel.ptacek@pirati.cz

  Martin Štěrba

Martin Štěrba

člen komise RMČP8 pro dopravu, místopředseda Redakční rady časopisu Osmička

+420 732 408 769 martin.sterba@pirati.cz

  Michal Novák

Michal Novák

člen komise RMČP8 pro obecní majetek, člen komise RMČP8 pro výstavbu ZŠ Rohan

michal.novak@pirati.cz

  Pavel Franc

Pavel Franc

člen komise RMČP8 pro školství, člen komise RMČP8 pro výstavbu ZŠ Rohan

pavel.franc@pirati.cz

  Petr Bísek

Petr Bísek

člen komise RMČP8 pro sport a grantovou politiku

petr.bisek@pirati.cz

  Květa Maříková

Květa Maříková

členka komise RMČP8 pro sociální věci a zdravotnictví

kveta.marikova@pirati.cz

  Tomáš Mařík

Tomáš Mařík

člen komise RMČP8 pro životní prostředí

tomas.marik@pirati.cz

Výbory Zastupitelstva MČ Praha 8


  Jakub Jiran

Jakub Jiran

člen finančního výboru ZMČP8

jakub.jiran@pirati.cz

Školské rady


  Andrea Vildová

Andrea Vildová

SŠ designu a umění, knižní kultury a ekonomiky Náhorní

andrea.vildova@pirati.cz