Mgr. Andrea Vildová

učitelka

Narodila jsem se v Hustopečích v roce 1987 a vyrůstala v malé vesničce kousek od Vyškova. Po studiích geografie a občanské nauky na PedF a etnologie na FF Masarykovy univerzity v Brně jsem 4 roky studovala a pracovala ve španělském Bilbau.

K pedagogické praxi jsem se dostala až jako koordinátorka střední školy v mexickém Leon Guanajuato. Od návratu do Česka v roce 2018 žiji a pracuji jako učitelka v Praze.

Jsem tak trochu neposeda a kromě trávení času v přírodě, návštěv divadel a nejrůznějších výtvarných i hudebních akcí, jsem vedla jazykové kroužky pro děti a zapojila se do dobrovolnických aktivit. Před narozením druhorozené dcerky jsem například pod záštitou MČ Prahy 7 vyučovala češtinu pro ukrajinské maminky. K tomu jsem si i doplnila certifikaci.

Mám dvě malé děti a v současné době jsem na mateřské dovolené.

Zajímám se o své okolí a prostředí, ve kterém žiji a kde budou vyrůstat moje děti. Ráda bych se nějak přičinila o jeho zvelebení, proto jsem se nalodila k místním pirátům.

Jsem dlouhodobým příznivcem Pirátské strany, u které se mi líbí především to, že i když už není v politice žádný nováček, snaží se o plnění svých předsevzetí i programu a udržela si doposud čistý štít.

Moje aktuality