Petr Bísek

publicista, vydavatel Amerických listů (1990–2010)

V roce 1965 ilegálně emigroval s manželkou Věrou do USA, kde v roce 1986 zřídil typografické studio. Od dubna 1990 do června 2010 vydávali manželé Bískovi prestižní česko-slovenský čtrnáctideník Americké listy, nejčtenější periodikum ve Spojených státech.

V roce 1998 dostal Petr Bísek od prezidenta Václava Havla Medaili za zásluhy 1. stupně, v roce 2010 Pamětní medaili předsedy Senátu ČR a spolu s manželkou Věrou v roce 2005 od ministra zahraničí cenu Gratias agit “za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí”.

Petr Bísek byl dlouhodobým činovníkem a prezidentem krajanské organizace Bohemian Citizens’ Benevolent Society of Astoria, NY, která provozuje českou školu a poslední velkou zahradní restauraci v New Yorku.

Petr Bísek je jedním z ředitelů washingtonské organizace American Friends of the Czech Republic.

Po návratu do Čech v roce 2014 se pátým rokem v MF Dnes ve sloupku Zpověď věnuje různým námětům z veřejného i soukromého života.

Petr Bísek je člen správní rady hudebního festivalu Americké jaro, člen dozorčí rady Střediska Diakonie Českobratrské církve evangelické a do roku 2019 byl trenérem veslařské mládeže v USA a v Praze.

Proč se rozhodl pro Piráty? Petr Bísek praktikuje heslo “umění odejít”, tj. ve správný čas uvolnit prostor nové generaci, a v rámci možností jí pomoct k dosažení nutných změn ve společnosti.

Moje aktuality