Školství, sport a volný čas

Pražské školy vychovávají budoucí občany schopné se prosadit v rychle se měnících podmínkách, zdaleka ne jen pro potřeby pracovního trhu. Budeme školám poskytovat dostatek financí na mzdy, provoz a meziškolní aktivity, ale i na profesní rozvoj učitelů a na zavedení a rozvoj inovativních vzdělávacích směrů podle poptávky Pražanů.

Preferujeme investice do vzdělání

  • Zajistíme více peněz pro aktivní učitele např. ve formě netarifních odměn
  • Podpoříme učitele pomocí nabídky obecního bydlení, služebních počítačů, zvýhodněného mobilního tarifu nebo jízdného MHD
  • Prosazujeme využití IT technologií v komunikaci mezi školou a rodiči
  • Prosadíme kvalitnější výuku IT a otevřený software
  • Zajistíme transparentní výběr ředitelů s moderními způsoby výuky

Podpora volnočasových, kulturních a sousedských aktivit

  • Chceme sdílená sportoviště - dopoledne školy, odpoledne kroužky a veřejnost
  • Podpoříme vznik nových volnočasových aktivit pro děti, mládež i teenagery
  • Pomůžeme vytvořit kroužky s výukou počítačových dovedností
  • Podpoříme vzdělávání seniorů, zvyšování počítačové gramotnosti a možnosti lepšího přístupu k internetu
  • Podporujeme sousedská setkávání (např. oslavy masopustu, farmářské trhy)