Doprava

Zvýšíme plynulost dopravy podporou kapacitních a nejméně prostorově náročných druhů dopravy, zejména metra, vlaků a tramvají. Chceme MHD dostupnější, pohodlnější a jednoduše použitelnou nejen pro Pražany, ale i pro návštěvníky Prahy. V oblasti automobilové dopravy zlepšíme veřejnou kontrolu investic a oprav infrastruktury.

Zlepšíme dostupnost a kvalitu MHD pro všechny - podpoříme:

 • Prodloužení tramvajové trati do Zdib
 • Tramvajové spojení s Prahou 6
 • Vytvoření železničních zastávek v Karlíně a Libni
 • Plánovanou výstavbu lávky mezi Karlínem a Holešovicemi

Zlepšíme situaci v oblasti parkování

 • Vylepšíme systém parkovacích zón a parkování pro rezidenty
 • Podpoříme výstavbu a užívání P+R parkovišť

Investice do silniční infrastruktury musí pokračovat

 • Podporujeme zahloubení ulice V Holešovičkách
 • Uděláme maximum pro dostavbu vnějšího okruhu
 • Podporujeme finančně a architektonicky šetrnou opravu Libeňského mostu
 • Nepodporujeme současnou verzi projektu Blanka II
 • Při rekonstrukcích a revitalizacích budeme myslet na bezpečnost a bezbariérovost

Moderní a ekologické způsoby dopravy - podpoříme:

 • Vznik dobíjecích stanic pro elektromobily
 • Smysluplnou cyklodopravu