Životní prostředí a odpady

Zdravé životní prostředí je základem pro to, aby se Pražanům dobře žilo. Budeme bojovat proti přehřívání města, znečisťování ovzduší a rušivým vlivům, které člověka nenechají v klidu spát. Politiku životního prostředí stavíme na přirozené motivaci, respektu a účasti veřejnosti.

Proti vedru více zeleně a vodních ploch

  • Podpoříme vznik funkce městského zahradníka zodpovědného za řádnou péči o městskou zeleň
  • Budeme usilovat o zachování Okrouhlíku, městských parků a zeleně
  • Podpoříme revitalizaci Rokytky
  • Prosadíme výstavbu veřejných pítek

Aby se nám lépe spalo

  • Budeme bojovat proti různým formám pohybových a světelných reklam
  • Podpoříme veřejné osvětlení osvětlující pouze chodníky a silnice

Nejlepší je odpad, který nevznikne

  • Zajistíme větší efektivitu vyvážení odpadů
  • Podpoříme třídění odpadů včetně bioodpadů