Otevřená a moderní radnice

Uděláme z Prahy nejtransparentnější město v Česku. Dnes má Praha problém hlavně s neprůhlednými městskými firmami, které hospodaří s desítkami miliard korun ročně. Občané a protikorupční analytici musí mít k dispozici dostatek informací, aby mohli politiky a úředníky kontrolovat. Zapojíme občany do rozhodování o městě.

Všechno to zveřejníme

 • Obnovíme a vylepšíme rozklikávací rozpočet na úroveň faktur
 • Otevřeme jednání Komisí a Výborů, zveřejníme zápisy z Komisí včas
 • Zabezpečíme transparentní elektronické zadávání všech výběrových řízení pro radnici i městské firmy
 • Zavedeme otevřené kalendáře radních a registr kontaktů a schůzek
 • Prosadíme transparentní poskytování dotací a veřejných zakázek, o které se budou moci ucházet pouze společnosti s jasným vlastníkem

Odpovědné hospodaření

 • Budeme hledat způsoby, jak získat další prostředky na investice
 • Prověříme smlouvy uzavřené v minulosti
 • Nepodporujeme “trafiky” - Do vedení městských firem prosadíme odborníky na základě otevřených výběrových řízení
 • Prosadíme veřejnou diskusi před schvalováním rozpočtu

Spoluúčast občanů na rozhodování

 • Podpoříme větší informovanost všech obyvatel o možnosti čerpání participativního rozpočtu
 • Petice a interpelace občanů budeme brát vážně

Přístup k informacím

 • Navrhneme projekt pokrytí WiFi ve veřejných institucích zdarma (školy, úřady, knihovny)