Všichni zastupitelé mohou oddávat, bistro v Bílém domě končí

Všichni zastupitelé mohou oddávat, bistro v Bílém domě končí

Ve středu 9. 11. 2022 jsem se ze své pozice předsedy kontrolního výboru zastupitelstva naší městské části poprvé zúčastnil jednání rady. Nemám však hlasovací právo, to má pouze devět členů rady městské části – tedy starosta, šest místostarostů a dva radní.

Tady je pár věcí, co rada projednala a schválila:

  • Bylo zřízeno 14 komisí - tedy poradních orgánů rady městské části. Zástupce v nich mají všechny strany, které se dostaly do Zastupitelstva městské části. Převahu mají samozřejmě strany koaliční. Piráti Praha 8 mají své zástupce ve všech komisích, v případě komise pro výstavby ZŠ Rohan zástupce dva.

  • Všichni zastupitelé a zastupitelky jsou zmocněni k tomu, aby mohli oddávat.

  • Rada schválila smlouvu na nájem výpočetní techniky a poskytnutí souvisejících služeb k zajištění lednové volby prezidenta České republiky pro potřeby úřadu.

  • Rada schválila nakoupení 38 nových notebooků, 10 dokovacích stanic a 38 klávesnic od společnosti Gesto Computers za 820 tisíc Kč bez DPH.

  • Byla schválena výpověď smlouvy o poskytování poradenství v oblasti energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC). A to z důvodů souvisejících se změnou stavu portfolia řešených objektů i přehodnocení dlouhodobé koncepce v oblasti energetických úspor na objektech ve vlastnictví MČ Praha 8 a z důvodu neakceptace ceny.

  • Rada schválila ukončení nájmu bistra v prostorech Bílého domu, ukončení je naplánováno k 20. listopadu.

  • Rada schválila dodatek ke smlouvě o rekonstrukci cyklostezky A2 a A26 vedoucí okolo Rokytky. Jedná se o dodatek za vícepráce zejména za zemní práce – stát budou 2,6 milionu korun.

  • Rada schválila termíny jednání rady i zastupitelstva v příštím roce. Jednání rady se budou konat zhruba jednou za 14 dní, jednání zastupitelstva nás pak čeká v únoru, květnu, červnu, září a v prosinci. V letošním roce se pak uskuteční zastupitelstvo v úterý 6. prosince.

Všechny materiály najdete také na webu www.praha8.cz.

Budu Vám na tomto místě i na mém facebooku vždy po jednání rady reportovat, co se na jednání událo.

Martin Štěrba, předseda kontrolního výboru ZMČ Praha 8

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články