Úřad MČ Praha 8 bude mít od ledna 317 zaměstnanců, vznikne nové oddělení dopravně správních činností

Úřad MČ Praha 8 bude mít od ledna 317 zaměstnanců, vznikne nové oddělení dopravně správních činností

Dnes opět jednala rada naší městské části, a já jsem si to jako tradičně nenechal ujít. Pojďme si projít, co osmičková pětikoalice v čele s ODS a ANO projednala.

Na úřadě vznikne nové oddělení dopravně správních činností, stávající oddělení přestupkové se změní na oddělení dopravně správních činnost pro ZPS a ostatních přestupků. Děje se tak hlavně z důvodu, že od 1. července 2024 bude převedena gesce projednávání přestupků na městské části. Rada schválila nově upravený organizační řád Úřadu městské části Praha 8.

Úřad městské části Praha 8 bude mít tedy od 1. ledna 317 zaměstnanců a 6 zaměstnanců ve zdaňované činnosti. Je plánováno 10 nových zaměstnanců do nového oddělení na odboru dopravu, jeden zaměstnanec posílí odbor informatiky kvůli realizaci digitalizace státní správy a jeden zaměstnanec bude dělat asistenta jednomu z místostarostů a předsedovi komise pro informatiku.

Úřad aktualizuje svojí pojistnou smlouvu. Nedávno totiž došlo k odcizení dvou betonových laviček, a nebylo být uplatňováno pojistné plnění. Úřad sice tratil, ale veřejný prostor získal. Betonové lavičky jsou ostudou veřejného prostoru.

Tenisové kurty sportovního klubu Meteor na Kotlasce budou sloužit minimálně dalších 15 let. Rada souhlasila s prodloužením nájemní smlouvy.

A ještě telegraficky:

 • Gerontologické centrum Praha 8 bude mít dvě nová elektroauta, ta stará už byla ve velmi špatném stavu. Dobrovolní Hasiči Praha 8 pak získají nové auto MAN TGE s nákladním přívěsem Agados. Ať slouží.
 • Bylo uzavřeno memorandum o spolupráci na systematickém řešení ukončování bytové nouze na území Prahy 8 s organizací BONA, o.p.s..
 • Teta drogerie bude v roce 2024 rekonstruovat svojí prodejnu na Palmovce, rada schválila dodatek ke smlouvě.
 • Rada souhlasila s prodejem pozemku v oblasti Nad Mazankou za účelem nového sportovně-technického zázemí fotbalového klubu FK Meteor.
 • Support pro servery městské části bude dělat firma SoftwareONE Czech republic, vyhrála veřejnou zakázku.
 • Byla uzavřena zakázka na výměnu transformátoru v trafostanici TS37, nejlepší cenu nabídla firma VOTLTCOM, s.r.o.
 • Rada souhlasila s prodejem pozemku pod garážemi při ulici Rozšířená a s pozemky při ulici Štíbrova, se směnou pozemků při ulici Klapkova a zásadně nesouhlasila se směnou na Palmovce z důvodu absence veškerý informací o záměru.
 • Správa železnic si u Prahy 8 požádala o výpůjčku částí pozemků v Karlíně kvůli rekonstrukci železniční stanice Praha Masarykovo nádraží, rada s tím souhlasila.
 • Praha 8 může přijmout dar od společnosti Women for Women na obědové služby pro žáky Základní školy Bohumila Hrabala.
 • Byla schválena změna v komisi Rady MČ Praha 8 pro informatiku - Vojtěcha Petráčka vystřídá Zdeněk Beran.
 • Rada schválila převod majetku mezi Servisním střediskem pro správu svěřeného majetku a mateřskou školou Lešenská, aby škola mohla majetek inventarizovat.
 • Byla schválena rozpočtová opatření a to třeba v kapitolách vnitřní správy, bezpečnosti, městské infrastruktury a školství, mládeže a sportu.
 • Uzavřeno bylo několik smluv na byty a nebytové prostory.

V prosinci se uskuteční ještě jedno jednání rady, samozřejmě vám napíšu, co koalice probírala.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články