Zprávy z rady: Pražský okruh, další výstavba Rohan City, ale i pokračování projektu Trenéři do škol

Zprávy z rady: Pražský okruh, další výstavba Rohan City, ale i pokračování projektu Trenéři do škol

Dnes se konalo další řádné jednání rady naší městské části. Témat bylo mnoho, tak se pojďme podívat na to, co osmičková vládnoucí koalice schválila.

Praha 8 souhlasí s dokumentací o posuzování vlivů na životní prostředí pro část pražského okruhu (dálnice D0) v části Ruzyně - Březiněves za podmínky, že čimický přivaděč bude přiveden ulicí Dopraváků až na ulici Ústeckou. Městská část zároveň usnesením rady doporučuje, aby byl pražský okruh veden tunelem v celém úseku Draháňského údolí tak, jak je navržen v územním plánu.

Městská část souhlasí s úplatným nabytím pozemku při ulici Učitelská, s prodejem pozemku při ulici Trojská, s prodejem části pozemků při ulici Čimická, a naopak nesouhlasí s prodejem pozemků při ulici Roudnická, se směnou pozemků v Čimicích při ulicích Mirovická a Vehlovická v blízkosti mateřské školy a ani se směnou pozemků v Karlíně při ulici Thámova a v Libni v ulici V Holešovičkách a při ulici Braunerova a Liberecká a to z důvodů možného budoucího zahloubení ulice V Holešovičkách a výstavby Libeňské spojky.

Praha 8 souhlasí s projektovou dokumentací bytových domů B3 a B4 v rámci projektu Rohan City. Byla vznesena podmínky, aby mezi budoucí zástavbou byla veřejná prostupnost. Investor poskytne městské části 12,5 milionu korun v rámci kontribucí.

Rada uzavřena smlouvu o poskytování služeb se spolkem Trenéři ve škole. Jedná se o pokračování projektu, který probíhá od roku 2021 - napřed byly zapojeny čtyři školy, není už jich je 8P. Projekt se zaměřuje na pohybovou gramotnost dětí a nabízí dětem petrou pohybovou činnost.

A teď ještě rychlé zprávy:

  • Praha 8 ukončila smlouvu o výpůjčce podchodu pod Střelničnou ulicí a to hlavně kvůli vandalismu.
  • Byla schválena rozpočtová opatření, jde hlavně o přesuny financí kvůli dotacím v osmičkových školách.
  • Zakázku “Stabilizace skalního masivu v Bohnicích” vyhrála společnosti VERTICO.
  • ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí (Smysluplná škola) může čerpat 536 tisíc na nákup 3 ICT tabulí do učeben.
  • Rada schválila žádost o dotaci v rámci programu celoměstské podpory vzdělávání a to primárně na provoz hřišť u škol a žádost o dotaci na dva elektromobil ypro Gerontologické centrum, ta stávající jsou na hranici životnosti.
  • Byl schválen dar od společností Women for Women a Patron Dětí na obědy ve školách.
  • Bylo vypsáno zadávací řízení veřejné zakázky “Zajištění služeb operátora telekomunikační sítě” pro potřeby úřadu.
  • Rada schválila zřízení věcného břemene pro umístění přípojek PRE a plynu.
  • Byla schválena řada smlouv na byty a nebytové projekty. Mezi nimi třeba i pokračování smlouvy o nájmu Teta drogerie u zastávky tramvaje na Palmovce v Zenklově ulici.

Jsou známy termíny jednání rady i zastupitelstva naší městské části - zastupitelstvo se uskuteční 21/2, 15/5, 19/6, 18/9 a 18/12 2024. Rada se pak bude scházet zhruba každé dva týdny.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články