Zakázka na sekání trávy za čtvrt miliardy, která se už jednou nepovedla

Zakázka na sekání trávy za čtvrt miliardy, která se už jednou nepovedla

Před nedávnem jsme na naší facebookové stránce Piráti Praha 8 spustili debatu o přiměřenosti ceny veřejné zakázky na údržbu ploch a veřejné zeleně v naší městské části. Předpokládaná hodnota zakázky je stávající radou v čele s ODS určena ve výši necelých 222 milionů Kč bez DPH na období dalších 4 let. Někteří si myslí, že je to moc, někteří že málo a někteří, že za takové peníze by se městské části vyplatilo udržovat plochy a zeleň vlastními silami, což je cesta, kterou se vydaly mnohé obce v České republice. Diskuzi na toto téma vítáme a je třeba ji vést i do budoucna.

V tomto případě jde ale ještě o něco jiného: Bohužel je tato veřejná zakázka vyhlášena prakticky za zcela shodných podmínek, jako v roce 2021, kdy byla zrušena rozhodnutím Rady MČ Praha 8 pro tak zásadní chyby v zadávací dokumentaci, že nebylo možno v řízení pokračovat. To tehdy vedlo k tomu, že dílčí zakázky na údržbu ploch a veřejné zeleně jsou od té doby zadávány objednávkami za desítky a stovky tisíc bez výběrových řízení, opakovaně stejným společnostem a fyzickým osobám, kterým tak z veřejných prostředků přistávají v součtu na účtech miliony za služby, jejichž plnění a kontrola rozhodně není ideální.

Máme tedy oprávněné obavy, aby to s touto zakázkou nedopadlo jako před lety, a že ze zadávacího řízení nevzejdou stabilní a dlouhodobí dodavatelé, u nichž by bylo možné kvalitu plnění jimi poskytovaných služeb náležitě kontrolovat a nekvalitu i postihovat. Nicméně asi musíme současné vedení Prahy 8 pochválit za to, že je veřejná zakázka za skoro čtvrt miliardy vůbec veřejně vypisována. Chtít po něm, aby se poučilo z chyb minulých, by asi už bylo příliš. Jako Piráti zásadně požadujeme ve všech veřejných zakázkách transparentnost a otevřenost, neboť právě otevřenost a kontrola veřejností je nezbytná pro potřebné hospodárné nakládání s veřejnými prostředky.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články