Jak to je s popelnicemi v Praze 8 a kde byly v minulých měsících chyby?

02. 04. 2024
Jak to je s popelnicemi v Praze 8 a kde byly v minulých měsících chyby?

Jak to je s popelnicemi v Praze 8? O tom v posledním čísle časopisu Osmička psala Jana Komrsková - pirátská náměstkyně primátora ro životní prostředí.

Vloni o Vánocích byly v Praze 8 zjištěny kritické připomínky k svozu tříděného komunálního odpadu, které se týkaly nepořádku na stanovištích, nedostatečné kapacity nádob či jejich nepravidelného svozu.

Příčinou byl nesoulad nádob v evidenci počtu nádob vedené městem, a počtem nádob, které byly na stanovištích skutečně umístěny. Ze strany svozové společnosti byla operativně zjednávána náprava tohoto stavu, nicméně během řešení situace došlo k přeplňování sběrných nádob a tím k nepořádku v okolí stanovišť. Roli sehrálo i období Vánoc a Nového roku, kdy jsou popelnice zatíženy zvýšenou produkcí odpadů. Proto v tomto období město objednalo u svozových společností mimořádné vývozy papíru, plastů a skla, i provádění úklidů. Čistota v okolí stanovišť tříděného odpadu je v čase kontrolována.

Svoz tříděného odpadu je stále rozvíjen. Aktuální změnou je přechod na tzv. multikomoditní sběr, tj. společný sběr plastů a nápojových kartonů do jedné nádoby. U stanovišť ve vnitroblocích domů, lze do plastových nádob, možné vkládat i kovové plechovky.

V Praze funguje komplexní systém nakládání s komunálním odpadem. Jeho součástí je i svoz tříděného komunálního odpadu. Služba je pro občany bezplatná. Nad rámec vývozu je zajišťován i úklid okolí popelnic. Stanoviště popelnic na tříděný odpad jsou zřizována dle potřeb občanů, které sleduje příslušná radnice. Pokud je kapacita popelnic nedostatečná, měla by radnice zadat požadavek na navýšení četnosti svozu či počtu nádob.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články