Rozšíření Letiště Václava Havla? Magistrát musí zastupovat zájmy městských částí

Rozšíření Letiště Václava Havla? Magistrát musí zastupovat zájmy městských částí

Rozšíření letiště je rozděleno do vícero fází. Ta první je o úpravě stávajících terminálů, přeskupení kontroly bezpečnosti a dostavbě dalších nástupních prstů. Má vylepšit efektivnost a přehlednost odbavení cestujících a možné navýšení kapacity až na 21 milionů cestujících za rok. Vloni se na Letišti Václava Havla odbavilo téměř 18 milionů cestujících, jedná se o navýšení o 18 procent, což je akceptovatelné.

V další fázi by měla být postavena paralelní dráha, ta by měla zvýšit možnou kapacitu odbavených cestujících až na 30 milionů za rok, což je navýšení o 69 procent. Myslíme si, že takové navýšení je v rozporu se zájmy hlavního města Prahy a jeho městských částí. Taková míra zvýšení provozu letiště bude mít významný negativní dopad na životní prostředí, dopravu a množství turistů v Praze. Na osmičce se to týká hlavně navýšení emisí, hluku v Bohnicích a Čimicích a navýšení počtu lidí, kteří se pohybují po centru města.

Městská část Praha 8 by se proto měla obrátit na Magistrát hlavního města Prahy, a to konkrétně na výbor a odbor územního rozvoje, výbor a odbor životního prostředí a Institut plánování a rozvoje nejprve s dotazy a následně s připomínkami a stanoviskem za městskou část. Magistrát by měl poté zastupovat městské části v procesu připomínkování, stanoviskem a dalším vyjednáváním vůči státu zastoupeném Ministerstvem financí. Stát je totiž jediným akcionářem Letiště Václava Havla Praha. Také doporučujeme obrátit se na odborné skupiny a vědecké kapacity, které mohou připomínkovat rozšiřování letiště v rámci své expertízy.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články