Rada i komise pro dopravu projednaly úpravu ceníku zón placeného stání

Rada i komise pro dopravu projednaly úpravu ceníku zón placeného stání

Co se dělo na středečním jednání rady naší městské části? Tady je malý výtah toho nejzajímavějšího.

Zdá se, že kauza Bytového domu za kapličkou ve Stejskalově ulici v Libni se ke svému konci jen tak nepřiblíží. Praha 8 podá odvolání proti rozhodnutí o dodatečném povolení stavby.

Byla schválena Koncepce prevence kriminality 2024–2029 městské části Praha 8 z pera místostarosty Jiřího Vítka (Patrioti). Jedná se o materiál, který nastavuje pravidla v oblasti spolupráce Prahy 8 se státními orgány, spolky a organizacemi a to s důrazem na snižování kriminalisty a preventivní opatření.

Rada nesouhlasí s obecně závaznou vyhláškou o místním poplatku za povolení k vjezdu do centra a to primárně do oblastí Smetanova nábřeží a Karmelitské ulice. Já jsem na komisi pro dopravu byl jako jediný pro, aby byl zpoplatněn vjezd do centra. Jak víme, centrum Prahy není nafukovací a opravdu není ve velké míře potřebné, abychom mohli dojet autem pomalu až k orloji. Rada rovnou také požádala Radu hl. města Prahy, aby i nadále usilovně pracovala na vybudování chybějících úseků Městského okruhu a současně, aby pracovala na zkapacitnění stávajících úseků okruhu tak, aby nedocházelo k jeho zahlcení a uzavírání. Na tom se s radou shodnu. Stejně tak jsme se na komisi pro dopravu shodli, že chceme, aby Praha důsledně kontrolovala a vymáhala přestupky související s parkování.

U dopravy ještě zůstaneme. Rada probrala materiál s návrhem ceníku zón placeného stání a na návrh TOP 09 konstatovala, že bude prosazovat a podporovat také změny ZPS, které povedou k ochraně parkování rezidentů Prahy 8. I k tomuto tématu byla velká diskuze na nedávném jednání komise pro dopravu. Mám pocit, že jsme se na řadě věcí shodli napříč politickým spektrem, třeba na tom, že souhlasíme se zrušením bezplatného parkování pro automobily, se zavedením parkovacího oprávnění pro carsharing, se zavedením hodinového kreditu rezidenta nebo se zrušením přenosného parkovacího oprávnění. Řeč zároveň byla také o tom, jestli má být modrá zóna jen pro rezidenty nebo v ní mohou krátkodobě parkovat i návštěvníci. Nic zatím ale není ještě schváleno finálně, další jednání nejen na dopravní komisi budou následovat. Důležité pro mě je, aby byl systém jednoduchý a pochopitelný pro všechny.

Ve středu 21. února se od 10 hodin uskuteční osmé zasedání osmičkového zastupitelstva tohoto volebního období. Dá se očekávat, že na něm pětikoalice ODS, ANO, TOP09, STAN a Patriotů představí rozpočet pro rok 2024. Sám jsem zvědav, co nás v něm čeká.

A ještě telegraficky:

  • Řešilo se odměňování neuvolněných členů Zastupitelstva a to kvůli novele zákona. Do nového návrhu je automaticky vložena valorizace odměn i pro následující roky.
  • Na Černé skále bude nová viniční trať.
  • Byl schválen časový plán vyúčtování výsledků hospodaření Prahy 8 za rok 2023
  • Bylo uzavřeno několik smluv na byty a nebytové prostory.
  • Rada schválila postoupení práv a povinností ze smlouvy o spolupráci s irpa consulting & investor na společnost ZEN Residence. Společnost chce stavět nový bytový dům v proluce v Zenklově ulici.
  • Rada souhlasila s prodejem části pozemku v Bergerově ulici v Kobylisích společenství vlastníků domu a to za účelem umístění nového schodiště, chodníkové rampy a nádrže na dešťovou vodu.
  • Dodavatelem technické podpory při pořádání divadelních představení v Divadle Karla Hackera vyhrál Petr Blumentritt, který vyhrál veřejnou zakázku.
  • Praha 8 podá žádost o dotaci z Výzvy 7/2023 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory na zakládání energetických společenství v rámci Národního programu Životního prostředí z prostředků Národního plánu obnovy.
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články