Modré zóny se rozšíří do Trojské ulice a jejího okolí

Modré zóny se rozšíří do Trojské ulice a jejího okolí

Modré zóny na Praze 8 se rozšíří o nové ulice a to konkrétně o Trojskou, Nad Hercovkou, Na dlážděnce, Pod dlážděnkou, Nad Hercovkou a Přádovu. Rada městské části části s rozšířením souhlasila na základě kladného doporučení komise pro dopravu. Členem komise jsem i já, a stejně jako ostatní jsem hlasoval pro rozšíření modrých zón.

V Trojské ulici dojde k legalizaci řady parkovacích míst podél tramvajové trati. Některé z “nových” stání jsou sice na vyježděné zeleni, to by se ale mělo v blízké budoucnosti změnit. Ulice bude rekonstruována a budou tady postaveny klasické parkovací zálivy. Značení modrých zón by se v Trojské a okolních ulicích měly objevit v příštích týdnech, řeší to TSK Praha.

Nejedná se ale o poslední rozšíření zón na osmičce. Komise pro dopravu se bude v příštích měsících zabývat i situací v horní Libni, kde často místní nemají, kde parkovat. Třeba v okolí Libeňského hřbitova během dne parkují takřka pouze lidé, kteří do Prahy dojíždějí za prací.

To ale není vše, co se probralo na dnešním dvanáctém jednání rady. Pojďme si říct, co byla ta další témata.

  • Do představenstva společnosti IPODEC - Čisté město míří za Prahu 8 předseda finančního výboru Bohumil Garlík z ANO. Novými členy dozorčí rady pak budou Jarmila Kotrbová a Jan Horn.
  • Došlo k dohodě o narování mezi Prahou 8 a Osmou správou majetku a služeb. Jedná se hlavně o nedobytné pohledávky za bývalými podnájemci v bytech.
  • Rada vzala na vědomí důvodovou zprávu k návrhu uplatnění nárůstu nájemného dle souhrnného indexu spotřebitelských cen za rok 2022 zveřejňovaného Českým statistickým úřadem..
  • Praha 8 aktualizovala cenovou mapu doporučených příspěvků do Fondu rozvoje MČ Praha 8, částky byly navýšeny o inflaci.
  • Byly uzavřeny nájemní smlouvy a schválena jedna výpověď z bytu z důvodu neplacení nájemného a problémového chování.
  • Odbor správy majetku v souladu se zásadami pro nakládání byty. Radě proto předložil ke schválení aktualizaci podmínek výběrových řízení o nájem bytu. Hlavním důvodem aktualizace je pak snížení počtu volných bytů. Městská část díky tomu bude moci pronajímat i byty, které mohou obsahovat závady. Nájemce si pak tyto závady může sám opravit.
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články