Rada schválila rozpočet pro rok 2024 i revitalizaci bohnického hřbitova

Rada schválila rozpočet pro rok 2024 i revitalizaci bohnického hřbitova

V úterý se konalo čtyřicáté druhé jednání rady naší městské části. Na programu toho byla spousta a to i kvůli tomu, že za necelých čtrnáct dní nás čeká jednání zastupitelstva. Tak si pojďme projít to, co pětikoalice v čele s ODS a ANO projednala.

Rada schválila rozpočet Prahy 8 pro rok 2024. Návrh Rozpočtu městské části Praha 8 na rok 2024 je koalicí předkládán s objemem celkových příjmů ve výši 1,157 miliardy korun a je koncipován jako schodkový, tedy že výdaje jsou vyšší než příjmy. Detailně vám o něm napíšu po jednání zastupitelstva, koalice bude jistě odpovídat na všechny položené dotazy.

Byla schválena studie Revitalizace Bohnického ústavního hřbitova. Kdo z vás jste někdy na hřbitově byl, tak jistě potvrdíte, že to místo má úžasné genius loci a podle vizualizací od OHA Architects to vypadá na povedenou práci. Teď ještě, aby se to realizovalo.

I v letošním roce budou vyhlášené dotační řízení na poskytnutí dotací v oblasti kultury (vyčleněn bude stejně jako loni 1 milion korun), na volnočasové nesportovní aktivity dětí a mládeže (vyčleněn bude stejně jako loni 1 milion korun) a na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže (rozděleno bude 11 280 000 Kč, oproti loňsku je částka o téměř 3 miliony nižší). Všechny tři dotační tituly budou projednány i na zastupitelstvu.

Byl schválen návrh podání podnětu městské části na změnu územního plánu a to konkrétně návrh změny hranice oblasti 1 zahrnující oblast zákazu výškových staveb ve zkráceném postupu. Důvodem změny je uvedení územního plánu do souladu se skutečným stavem v Karlíně, Libni a Žižkově. Stejně tak byl schválen návrh podání podnětu Prahy 8 na změnu územního plánu sídelního útvaru Střížkovská ve zkráceném postupu a to v ohledu na připravovanou podkladovou urbanistickou studií. Obojí bude taktéž projednáno na zastupitelstvu.

Obvodní soud pro Prahu 1 vydal koncem ledna rozsudek, ve kterém rozhodl, že Praha a Praha 8 musí zaplatit Vinci Construction CS (právní nástupce společnosti Eurovia) uhradit dohromady 12 137 400 s úrokem 2,6 milion korun. Praha 8 společně s hlavním městem Prahou musí zaplatit náklady řízení ve výši, 2,3 milionu korun. Je zajímavé, že rozsudek byl doručen k rukám Radmily Kleslové, zastupitelce hl. města Prahy za ANO.

Rada schválila vyhlášení konkurzního řízení na ředitele/ředitelku ZŠ Bohumila Hrabala. Školská rada souhlasila s vyhlášením a to protože současné ředitelce vypršel šestiletý mandát. Pro vyhlášení řízení byly dvě členky školské rady – pro byla zástupkyně zřizovatele Anna Issová i zástupkyně rodičů a žáků a zároveň zastupitelka za 8Žije/Praha sobě Barbora Musilová. Zástupce učitelského sboru Dominika Peterová byla proti s tím, že k výměně ředitelky není v současné době důvod. 🧑‍🎓

Ještě telegraficky:

  • Byla aktualizovaná tarifní mapa s ohledem na inflaci - jedná se o doporučené finanční plnění do fondu rozvoje P8.
  • Na Ládví se vrátí Žabák, byla schválena studie zprovoznění vodního prvku “žabáka”.
  • Praha 8 doplnila odvolání proti dodatečnému povolení stavby Stejskalova.
  • Byl schválen návrh podání žádosti o poskytnutí dotace pro MŠ Bojasova (rekonstrukce zpevněných ploch a chodníků), ZŠ Ústavní (výstavba venkovních sportovišť) a ZŠ Dolákova (výstavba herních ploch pro družinu).
  • ZŠ a MŠ Lyčkovo náměstí a ZŠ a MŠ Dolákova mohou čerpat od Nadace O2 nadační příspěvek.
  • Rada souhlasila s prodejem pozemku pro bytový dům Na Kopečku, který připravuje společnost SOL Rezidence, s.r.o. Bude projednáno na zastupitelstvu.
  • Rada schválila záměr nabytí nemovitého majetku na adrese Palmovka 6a a to na budování kapacit dětských skupin. Bude projednáno na zastupitelstvu.
  • Osmička bude mít nového grafika - vítězem soutěže se stal Jan Bělovský.
  • Byla uzavřena řad smluv na byty a nebytové prostory.
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články