Úřad tiskne zbytečné stohy papírů a zástupcem Prahy 8 v evropském projektu bude pirát

Úřad tiskne zbytečné stohy papírů a zástupcem Prahy 8 v evropském projektu bude pirát

Materiály na středeční jednání rady naší městské části pár kilo váží. A ano, jestli vás zarazila hned tahle první věta, tak materiály na jednání rady dostávají všichni vytištěné. Už jsem se na to dříve ptal, proč to nejde třeba jako na zastupitelstvu, na které dostáváme materiály i elektronicky. Dostal jsem krátkou odpověď ve stylu, že to takhle vždycky bylo, a že si to takhle rozhodl starosta. Škoda, jsou to tuny a tuny papíru, které bychom mohli ušetřit. Třeba se k tomu ale i tady na osmičce jednou dostaneme.

Ale pojďme si říci, o čem se ve středu jednalo.

Rada vzala na vědomí závěrečný účet naší městské části. Praha 8 hospodařila v roce 2022 s přebytkem ve výši 16,625 milionu korun. Celkové příjmy byly ve výši 1,278 miliardy korun, náklady poté ve výši 1,2682 miliardy korun. Mezi objemově největší zakázky patřily třeba Úprava cyklostezky A2 a A26, rekonstrukce základních škol. Zároveň upravila finanční plán zdaňované-hospodářské činnost pro letošní rok a schválila rozpočtová opatření.

Novým zástupcem městské části Praha 8 v projektu “Budujeme Evropu se zástupci místních samospráv” bude pirátský zastupitel Pavel Franc. Je to skvělá zpráva pro Piráty z Prahy 8 a to zvláště před blížícími se evropskými volbami, které budou příští rok.

Byly schváleny dotace v sociální oblasti na rok 2023 a to pro registrované sociální služby a to v celkové hodnotě tří milionů korun.

Na základě doporučení komise pro kulturu rada souhlasila s udělením Čestného občanství MČ Praha 8 paní Marii D´Ambrozkové, panu Johnu Bokovi, panu Václavu Špalemu a paní Miroslavě Staré.

Praha 8 podá žádost o dotaci ve výši téměř 11 milionů korun na zkapacitnění Gerontologického centra z Ministerstva práce a sociálních věcí. Městská část také vrátí nevyčerpanou dotaci za revitalizaci veřejných prostor Palmovka a to vzhledem k tomu, že objekt Nové Palmovky byl předán Magistrátu. Praha 8 požádá také Magistrát o možnost přidělení prostředků na dvě investiční akce - rekonstrukce cyklostezky Šaldova-Negrelliho viadukt a vybodování parkovacích stání v ulicích Eledrova, Hanouškova a Řešovská.

Rada schválila odměny občanům Prahy 8, kteří nejsou členy Zastupitelstva za jejich práci v komisích a výborech. Odměny schválila také ředitelce Gerontologického centra Ivě Holmerové a ředitelce SOS Praha 8 Janě Zwiefelhofer.

Rada schválili smlouvu o centralizovaném zadávání veřejných zakázek pro dodávky zemního plynu a elektrické energie pro MČ Praha 8 a její příspěvkové organizace. Stejně tak rada schválila návrh centralizované nákupu dodávek zemního plynu a elektrické energie na komoditní burze pro rok 2024.

A teď ještě pár ostatních zpráv:

  • I letos bude vyhlášena Cena Eduarda Štorcha za pedagogický přínos 2023 a to na základě doporučení komise pro školství.
  • Zaměstnanci Úřadu městské části od července nebudou dostávat stravenky. Místo toho budou dostávat 100 Kč za každý odpracovaný den přímo k platu.
  • Kontrolní výbor bude mít nového člena. Rada souhlasila s odvoláním Miroslava Korandy, který byl nominován Patrioty pro Prahu 8. Za necelé tři týdny bychom na zastupitelstvu měli zvolit jeho nástupce.
  • Odbor sociálně právní ochrany dětí bude mít novou vedoucí, rada do funkce jmenovala Dagmar Kubičíkovou, která vyhrála výběrové řízení.
  • ZŠ Hovorčovická může čerpat z fondu investici na nákup venkovní herní dřevěné konstrukce Monkey Road, která bude sloužit jak pro žáky, tak pro veřejnost.
  • Rada souhlasila s výpůjčkou pozemku pro nový přístřešek na zastávce Lodžská.
  • Rada schválila řadu nájemních smluv na bytové i nebytové prostory a také několik prodejů, pronájmů také pár směn pozemků a několik takových prodejů a směn pozemků zamítla.
  • Byly upraveny podmínky pronájmu bytů formou výběrového řízení - nové podmínky už nejsou diskriminační a uchazečem o byt může být plnoletý a svépravný občan nejen České republiky, ale i členského státu EU, který má v ČR trvalý pobyt.

Celou řadu materiálů bude muset ještě schválil i zastupitelstvo naší městské části. To se bude konat v pondělí 19. června od 10 hodin v bílém domě.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články