Zprávy z rady: Obřadní síň na zámku dostane nové křídlo a fontána na Ládví bude konečně opravena

Zprávy z rady: Obřadní síň na zámku dostane nové křídlo a fontána na Ládví bude konečně opravena

Léto je jak známo dobou, kdy spousta lidí odpočívá a relaxuje. I proto je nastaven prázdninový režim i v případě jednání rady naší městské části. Dnes se rada konala po delší doba a materiálů k projednávání byla celá řada. Pojďme si je projít.

Fontána u stanice metra Ládví bude konečně opravena. Byl uzavřen dodatek č. 1 k memorandu o spolupráci, ve kterém se investor A+R s.r.o. zavázal k revitalizaci a zprovoznění fontány a to za použití původních materiálů.

Obřadní síň Libeňského zámku bude mít nové klavírní křídlo. Nové křídlo bylo vybráno po vyzkoušení klavírním virtuózem prof. Borisem Krajným. Cena nového křídla je 910 tisíc korun.

Byla schválená rozpočtová opatření a to kvůli přijetí dotací z Magistrátu hlavního města Prahy. Peníze na své projekty ale získala třeba MŠ Libčická pro zelenou učebnu aneb pojďme tvořit v přírodě, ZŠ a MŠ Na Slovance a také ZŠ Hovorčovická na modernizaci zařízení a vybavení tříd, ZŠ Na Šutce na havarijní opravu kanalizace, MŠ Řešovská na havarijní opravu topení a tak dále.

Rada nesouhlasila s prodejem pozemků v blízkosti ulic Binarova, Bukolská, Bulovka, s pronájem pozemků při ulici Pod Čimickým hájem a nesouhlasí ani s projektovou dokumentací k územnímu řízení u polyfunkčního objektu Pod Bání. Naopak souhlasila s prodejem části pozemku při ulici Vinopalnická a s projektovou dokumentací ke společnému povolení pro bytový dům Prosecká.

Rada uzavřela smlouvu se společností Born Digital, s.r.o., která bude poskytovat digitálního hlasového asistenta na odboru výstavby a územního rozvoje.

Praha 8 podá žalobu na zrušení a vypořádání spoluvlastnictví v Pernerově ulici a to v domech 287 a 288 v Karlíně. Důvodem jsou podle starosty Grose hlavně dlouhodobé konfliktní vztahy s ostatními spoluvlastníky, které zapříčiňují nemožnost konsensu nezbytného k provedení oprav a rekonstrukce.

A teď ještě telegraficky:

  • Praha 8 uzavřela smlouvu o spolupráci s investorem Michalem Paulem, který realizuje novostavbu bytového domu Prosecká, participace investora bude realizována finančním darem ve výši necelých 2 milionů korun,
  • byl schválen nový ceník nájemného za komerční pronájmy sálu v Bílém domě, obřadní síně a zámecké kaple v Libeňském zámku,
  • Praha 8 ukončila smlouvu se Zdravotníci, s.r.o, protože zdravotnické kurzy pro mateřské a základní školy nejsou několik let pořádány,
  • byly schváleny smlouvy o zřízením věcného břemene na Rohanském nábřeží,
  • bylo schváleno několik nájemních smluv na byty a nebytové prostory,
  • byla uzavřena smlouva s JCDecaux ohledně šesti přístřešků MHD,
  • byl schválen dodatek č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace pro Gerontologické centrum Praha 8,
  • byl vybrán dodavatel pro servisní podporu technologií Microsoft, vyhrála to společnost SoftwareONE Czech Republic,
  • MŠ Krynická může čerpat 436 tisíc z fondu investic na renovaci podlah a výmalbu ve třídě Motýlci a přilehlých prostorách.
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články