Z jednání rady: Dva nové bytové domy, skatepark, venkovní sportoviště a podpora dvou významných kulturních akcí

Z jednání rady: Dva nové bytové domy, skatepark, venkovní sportoviště a podpora dvou významných kulturních akcí

Ve středu se uskutečnilo další jednání rady naší městské části. Na programu toho bylo opět celkem dost. Tak si projít to nejdůležitější, co pětikoalice v čele s ODS a ANO schválila.

Praha 8 souhlasí s povolením dvou novostaveb bytových domů a to v proluce v ulici Světova v Libni a v ulici Žalovská v Čimicích. Na to se váží i kontribuční smlouvy, městská část získá do svého fondu rozvoje zhruba šest milionů korun.

Výstavba skateparku se opět posouvá kupředu. Praha 8 požádala o svěření pozemků v Bohnicích, které má dosud pouze ve výpůjčce. Budeme mít skatepark v Bohnicích.

Byly schváleny úpravy rozpočtu - téměř 60 tisíc půjde na výkon pěstounské péče, vyčleněno bude více peněz na školy a to například na úpravu chodníků v MŠ Bojasova a ZŠ Ústavní získá nové venkovní sportoviště za 10 milionů korun.

Praha 8 podpoří dvě významné kulturní akce - finanční dotaci získal tradiční festival Miri Gili, který pořádá organizace Romodrom a pak festival Mezi ploty, který se pořádá organizace Nedomysleno v areálu psychiatrické nemocnice v Bohnicích.

Novým nájemcem kavárny v Sokolovské 118 v Karlíně bude společnost Karini, s.r.o. I nadále by zde měla být kavárna, je to součástí smlouvy.

Městská část vyhlašuje další výběrová řízení na ředitele mateřských škol - jedná o se MŠ Šiškova a MŠ Libčická.

Na Rohanském ostrově bude dočasná výstava o budoucnosti a revitalizaci ostrova. Bude se jednat o informační panely s fyzickými prvky.

Ještě telegraficky:

  • Byla uzavřena smlouva o poskytnutí dotace s organizací Neposeda na necelých půl milionu korun. Cílem spolupráce je zajistit v Praze 8 kapacity individuální terénní sociální pomoc.
  • Byl uzavřen dodatek ke smlouvě o spolupráci mezi Prahou 8 společností Central Group Vltavská vyhlídka, s.r.o.
  • Ředitelé osmičkových základních a mateřských škol dostanou odměny za první čtvrtletí, a to za splnění pracovních úkolů
  • Praha 8 podala námitky jako účastníka řízení do zahájeného územního řízení o umístění stavby “Oplocení pozemku 491/1 v Libni”, jedná se o oplocení areálu Univerzity Karlovy v ulici Na Kindlovce v Libni.
  • Byla schválena smlouva o smlouvě budoucí mezi Prahou 8 a společností Rohan B Five ohledně věcného břemene.
  • Rada zamítla námitku stěžovatele proti výsledkům veřejné zakázky na údržbu ploch a veřejné zeleně. Stěžovatel nesplnil podmínky veřejné zakázky.
  • Domov seniorů v Bohnicích při ulici Řešovská bude mít novou výtahovou šachtu.
  • Byly schváleny dvě ryze úřednické záležitosti, a to nová směrnice o používání služebních vozidel a nové znění spisového a skartačního řádu.
  • Další jednání zastupitelstva se uskuteční ve středu 15. května od 10 hodin.
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články