Rada projednala schodek hospodaření, mobilní kluziště i udělení Ceny Eduarda Štorcha

Rada projednala schodek hospodaření, mobilní kluziště i udělení Ceny Eduarda Štorcha

Letní prázdniny se pomalu chýlí ke konci a ve středu po několika týdnech opět zasedala i rada naší městské části. Pojďme se podívat na to, co se projednávalo.

Městská část hospodařila za první pololetí letošního roku ve schodku 33,1 milionu korun. Podle ekonomického odboru je to z důvodu, že plnění příjmů bylo negativně ovlivněno tím, že rozhodující část daně z nemovitých věcí inkasuje Praha 8 až v následujících měsících, a také že se v oblasti příjmů projevila skutečnost, že rozpočtově zařazené dotační prostředky byly obdrženy až v červenci.

Rada městské části schválila udělení Ceny Eduarda Štorcha za pedagogický přínos. Získali jí Veronika Luňáková (MŠ Bojasova), Kateřina Urbanová (MŠ Chabařovická), Dagmar Smrčková (MŠ Klíčanská), Jiřina Vyhnanovská (MŠ Korycanská), Alena Fišerová (MŠ Krynická), Ivana Bartáková (MŠ Na Korábě), Ewa Nepraš Dubiňska (MŠ Na Přesypu), Alena Dvořáčková (MŠ Poznaňská), Viera Hrzánová (MŠ Řešovská), Lenka Bejšovcová (MŠ Sokolovská), Marta Lísková (MŠ U Sluncové), Eva Schneiderová (MŠ Na Slovance), Dominika Tomaštíková (MŠ Dolákova), Petra Bajerová (MŠ Ústavní), Dana Bartoňová (MŠ Lyčkovo náměstí), Haba Gabrielová (MŠ U Školské zahrady), Pavla Janouchová (MŠ Petra Strozziho). Moc gratuluji.

Praha 8 prodá dvě komunální auta na zametání ulic za jeden a půl milionu korun. Podle osmičkové radnice nebylo pro auta dostatečné využití. Osobně mám za to, že v ulicích by se další dvě auta na úklid uživila.

Budova BLOCK v Karlíně získá i druhé křídlo, rada městské části schválila projektovou dokumentaci ke společnému řízení. Participace investora bude realizována darem ve výši 8,97 milionu korun. Praha 8 souhlasila také s původním řešením záměru bytového domu při ulici Trojská, v rámci kontribucí získá městská část od developera téměř 1,5 milionu korun. Tajemník úřadu městské části na jednání rady oznámil, že úřad přejde na elektronickou podpisovou knihu, zmizí tak zcela papírové doklady. Tohle je určitě dobrý krok k digitalizaci úřadu. Obíhat by měla data a ne lidé!

Byly uzavřeny smlouvy na provoz mobilního kluziště u OC Krakov, u Löwitova Mlýna a také na Ládví, a to až do roku 2027.

A ještě telegraficky:

 • Bylo svoláno šesté jednání zastupitelstva naší městské části, uskuteční se ve středu 13. září od 10 hodin.
 • Byla schválená rozpočtová opatření, primárně se se jednalo o schválení dotací ze strany Magistrátu hlavního města v oblastech sociálních věcí a školství.
 • Městská část podala žádost o dotaci na projekt Transformace a provoz dětských skupin Mirovická, cílem je provozovat 4 dětské skupiny s kapacitou 68 dětí.
 • Rada schválila přijetí daru od společnosti Women for Women na obědové služby pro žáky ZŠ Glowackého a ZŠ Mazurská.
 • Základní škola Svídnická může čerpat finance z fondu investic - škole selhal server, je třeba koupit nový.
 • Byly uzavřeny kupní smlouvy o prodeji několika pozemků a to se společností PREdistribuce, která kupuje pozemky pod trafostanicemi v Karlíně do svého vlastnictví.
 • Byl vybrán dodavatel servisu drobného dlouhodobého hmotného majetku a drobného hmotného majetku, nejlepší cenu nabídla společnost VD kancelářská technika, s.r.o..
 • Byl vybrán dodavatel na nákup a dodávku dlouhodobého hmotného majetku, nejlepší cenu nabídla společnost Gesto Computers, s.r.o..
 • Byla zahájena realizace veřejná zakázky na distribuci časopisu Osmička v dalších dvou letech.
 • Byla uzavřena dohoda o narovnání mezi Prahou 8 a společností AVERS.
 • Rada městské části upravila plat řediteli Základní školy a mateřské školy Lyčkovo náměstí a to z důvodu přechodu do vyššího platového stupně.
 • Byly uzavřeny darovací smlouvy s Martinem Ollé a také s Pražskou teplárenskou a to na kulturní akce v naší městské části.
 • Byla uzavřena řada nájemních smluv na byty i nebytové prostory.

Další rada se uskuteční zase za týden. Určitě budu opět reportovat, co koalice ODS, ANO, TOP09, STAN a Patriotů schválila.

Martin Štěrba

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články