Z jednání rady: Praha 8 bude mít i letos vánoční výzdobu a Studio Alta bude v Libni do roku 2035

Z jednání rady: Praha 8 bude mít i letos vánoční výzdobu a Studio Alta bude v Libni do roku 2035

Co dnes schválila na jednání pětikoalice ODS, ANO, TOP 09, STAN a Patriotů? Pojďme se na to podívat.

Rada schválila nájemní smlouvy se Studiem ALTA a to do 30. 11. 2035. Jedná se o velmi podobnou smlouvu jako byla uzavřena v případě Löwitova mlýna. Altě bude odpuštěna část nájemného za to, že budovu bývalého pivovaru opraví.

Praha 8 bude mít v adventu vánoční výzdobu. Byla podepsána smlouva s firmou Technologie hlavního města Prahy, a.s., první vánoční světla se rozsvítí na osmičce koncem listopadu. Kromě toho rada dnes schválila i darovací smlouvy na tři velké vánoční stromy, budou u Löwitova mlýna, na Karlínském náměstí a u KD Krakov.

Byl schválen harmonogram přípravy rozpočtu městské části na rok 2024. V lednu by jej měl schválit finanční výbor, 21. února pak rozpočet projedná i zastupitelstvo městské části.

Rada souhlasila s projektovou dokumentací k územnímu řízení na administrativní objekt Pernerova-Šaldova, investor poskytne do fondu rozvoje víc než 15 milionů korun. Kromě toho dala rada zelenou i dokumentaci ke společnému povolení Bytového domu D2 v Pekařově ulici v Bohnicích, investor do fondu rozvoje pošle 834 tisíc korun.

Základní škola KoKoŠka požádala o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení. Žádost projednala komise pro školství a na základě toho rada souhlasila se zařazením školy do rejstříku školských zařízení.

Ve středu 29. listopadu 2023 bude od deseti hodin 7. jednání zastupitelstva naší městské části. Rada schválila svolání, je o týden dříve než bylo plánováno.

A teď ještě telegraficky:

  • Byla schválena rozpočtování opatření, jedná se hlavně navyšování a přesuny finančních prostředků v oblastech školství či sportu, a to kvůli příjmu dotací.
  • Veřejnou zakázku na distribuci časopisu Osmička vyhrála společnost Česká distribuční, nabídla nejlepší cenu.
  • Hasičský záchranný sbor hl. města Praha bude sboru dobrovolných hasičů Praha 8 zdarma poskytovat servisní práce na dýchací technice.
  • Byly schváleny vícepráce za vybudování parkovacích státní v ulicích Eledrova, Hanouškova a Řešovská za 772 tisíc korun, včetně DPH.
  • Rada schválila akční plán protidrogové politiky městské části Praha 8 v letech 2024-2026.
  • Zakázku na zajištění služeb operátora telekomunikační sítě pro potřebu Úřadu MČ Praha 8 vyhrála společnost O2 CZ.
  • Bylo odsouhlaseno prominutí a odpis nedobytné pohledávky ZŠ Burešova, to bude muset ještě schválit zastupitelstvo.
  • ZŠ Žernosecká může čerpat z fondu investic - ze školní jídelny musela být odstraněna elektrická pec z důvodu “poslání do šrotu” a bude zakoupena nová.
  • Byla uzavřena řada nájemních smluv na bytové i nebytové prostory.

Další rada bude za týden, samozřejmě budu opět reportovat.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články