Opravy škol a školek a Manuál vize Ostrova Štvanice, to jsou témata středečního jednání rady

Opravy škol a školek a Manuál vize Ostrova Štvanice, to jsou témata středečního jednání rady

Dneska je středa a s ní i jednání rady. O čem koalice dneska jednala? Pojďme se na to podívat.

Rada schválila rozpočtová opatření. Peníze na projekt dostane třeba MŠ Libčická, kde se bude realizovat zelená učebna, bude realizován projekt Otevřená hřiště na Osmičce a ZŠ Bohumila Hrabala bude moci opravit podlahy.

U škol ještě zůstaneme, na dnešním jednání toho bylo jedno z hlavních témat. Místostarosta Matěj Fichtner předložil radě návrh nových pravidel pro poskytování odměn ředitelům mateřských a základních škol - ředitelé budou nově dostávat odměny čtvrtletně a nikoliv pololetně a mění se také důvody, kdy lze poskytnou odměnu. Rada poté schválila odměny ředitelům za první pololetí roku 2023 a ZŠ Bohumila Hrabala může přijmout dar od společnosti Women for Women, peníze poputují na obědy pro děti.

Praha 8 souhlasí se zpracováním Manuálu vize ostrova Štvanice. A i když se nejedná přímo o naše osmičkové území, velká část lidí z osmičky ostrov pravidelně využívá. Po dokončení Štvanické lávky se pak očekává, že tady bude lidí ještě více, protože se bude jednat o cyklo a pěší spojnici mezi sedmičkou a osmičkou. Manuál bude sloužit jako koncepční dokumente revitalizace území celého ostrova.

A teď ještě pár rychlých bodů:

  • byl schválen nový organizační řád Úřadu městské části Praha 8, a to z důvodu vzniku oddělení veřejných opatrovníků v odboru sociálních věcí a zdravotnictví,
  • rada schválila odměnu řediteli Servisního střediska pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8 a to za úspěšné splnění pracovních úkolů,
  • byl schválen dodatek č. 1 ke smlouvě o úpravě cyklostezky A2 Breitfeldova - Negrelliho viadukt a to z důvodu zapracování víceprací a méněprací,
  • rada schválila uzavření smlouvy o poskytování IT služeb mezi městskou částí a hlavním městem a to za účelem realizace Celoměstské koncepce rozvoje informačních systémů, byla uzavřena řada nájemních smluv.

V pondělí 19. září nás pak čeká jednání zastupitelstva. Začínáme v 10 hodin v Bílém domě a probírat budeme mimo jiné třeba petici rodičů dětí ze Základní škole německo-českého porozumění v Chabařovické, závěrečný účet MČ Praha 8 či udělování čestných občanství. Těším se na viděnou.

Martin Štěrba

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články