U Čechie chceme zachovat sport. Je dobře, že se o sídlišti Invalidovna diskutuje

U Čechie chceme zachovat sport. Je dobře, že se o sídlišti Invalidovna diskutuje

Tento týden proběhlo setkání obyvatel sídliště Invalidovna, kterou pořádal spolek Za Invalidovnu. Tématem k diskuzi byly celkem tři stavby v daném území a to budoucí druhá budova J&T Banky vedle současného sídla, projekt Čechie a výstavba nad stanicí metra Invalidovna.

Na setkání přišlo několik desítek obyvatel a zaplnili tak tamní divadelní sál Kámen. Jedním z návštěvníků byl i náš pirátský zastupitel a člen komise pro územní rozvoj Karel Ptáček. Dlouhodobě sleduje projekt Čechie a jako jediný už v dubnu 2019 hlasoval PROTI předložené studii zástavby Čechie. Všichni ostatní zástupci politických stran zástavbu tehdy podpořili.

Pohled na oblast Čechie

V první části proběhlo představení budoucích záměrů a doplnění některých informací ze strany zástupce jednoho z investorů společnosti Trigema. Chválíme, že se investor nebojí přijít na podobné shromáždění a jistě uvítáme přítomnost i dalších dvou pro budoucí diskuzi s občany.

Ve druhé části proběhla diskuze primárně o projektu nad metrem. Bylo investorem přislíbeno že:

  • Nedojde k pokácení vzrostlého dubu.
  • I v budoucnu se tady počítá s prodejnou Albert a to minimálně ve stejné velikosti.
  • Rozšíří se o retailové jednotky pro další obchody a služby.
  • Vznikne bezbariérový přístup do stanice Invalidovna.
  • Proběhnou další veřejná jednání a participace občanů k projektu.
  • Budou zachována veřejná parkovací stání.

Na posledním jednání zastupitelstva MČ Praha 8 jsme si schválili vytvoření územní studie pro Invalidovnu. Jako nejzásadnější problém vidíme plánovanou masivní zástavbu právě v prostoru Čechie a nad stanicí metra Invalidovna.

Výstavba nad stanicí metra Invalidovna

Právě s ohledem na navrženou změnu územního plánu a na rušení sportovních ploch, což je podle nás to velká chyba, proběhne v pondělí 13. června schůzka s investorem, zástupci MČ Prahy 8, zástupci občanů a náměstka primátora pro územní rozvoj hl. města Prahy Petra Hlaváčka. Výsledkem by měl být určitý kompromis mezi investorem a požadavky obyvatel sídliště, tak i zástupci radnice.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články