Sídliště Invalidovna vznikalo jako experimentální, je tady i první pražský supermarket. Věděli jste to?

Sídliště Invalidovna vznikalo jako experimentální, je tady i první pražský supermarket. Věděli jste to?

V pondělí v podvečer se na Invalidovně uskutečnila zajímavá vycházka, kterou pořádal spolek Za Invalidovnu.

Úvodem je třeba říct, že sídliště Invalidovna bylo stavěno mezi roky 1958 a 1970 jako experimentální. To spojení se používá poměrně často, ale už méně se ví, proč tomu tak je. Hlavní důvod je ten, že mělo výstavba měla sloužit k ověření některých nových architektonických a urbanistických prvků a postupů. Slovo pokusné nebylo zvoleno záměrně, protože by u mnohých mohlo připomínat pokusné králíky, a to nebylo cílem.

Původně bylo území vojenským cvičištěm a byla tady podobná pláň jako na Letné. Ta ale narozdíl od Invalidovny nikdy zastavěná nebyla. Dnes tak díky experimentům máme propojen Karlín s Libní.

Sídliště Invalidovna bylo ale stavěno jinak než jsme tomu zvyklí dnes. Když se sem totiž první obyvatelé stěhovali, stála tady už škola, školka i první supermarket. A ano, jedná se o stále o ten stejný supermarket, který tady je dodnes.

Jako poslední byl na Invalidovně dostavěn hotel Olympik. Ten byl jednou ze staveb realizovaných v rámci zamýšleného pořadatelství letních olympijských her v roce 1980. Hlavní olympijský stadion i celá olympijská vesnička totiž měly vyrůst právě na Rohanském ostrově. Nicméně olympijský sen se rozplynul, když Praha stáhla kandidaturu ve prospěch Moskvy. Takže název Olympik je to jediné, co “pražskou olympiádu” na osmičce připomíná.

Olympijské hry 1980

Kromě té historické části jsme prošli i novou zástavbu jakou je třeba Futurama či diskutovali o Fragmentu se sochou Davida Černého, nové zástavbě nad stanicí metra, budově J&T Banky nebo Rustonce.

Jsem rád, že spolky jako je ten Za Invalidovnu existují. Díky nim se totiž věci hýbají a jsou skvělým partnerem pro městskou části či hlavní město. Díky za to, co děláte.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články