Co vznikne místo hotelu Čechie? Nové byty, služby i kulturní centrum

Co vznikne místo hotelu Čechie? Nové byty, služby i kulturní centrum

V minulém týdnu proběhla prezentace pro Pirátský zastupitelský klub a další členy dlouhodobě plánovaného výrazného developerského projektu s pracovním názvem Čechie, přímo sousedícího se sídlištěm Invalidovna.

V rámci tohoto záměru by mělo dojít k demolici stávajícího Sporthotelu Čechie, tenisových kurtů i golfového odpaliště a výstavbě hned několika objektů zahrnující nové byty, tak i kancelářské prostory, včetně nové sportovní haly a lékařského domu. Cílem tohoto projektu je vytvořit funkční bloky, které budou sloužit jako příjemné a atraktivní místo pro bydlení, práci a volný čas.

Pohled na oblast Čechie

Městská část Praha 8 aktuálně jedná o příspěvku investora, který se má pohybovat lehce nad 200 mil Kč a bude použit na realizaci nové Základní školy Rohan.

„Budoucí výstavba má ovšem i podstatné negativní vlivy a tím je zátěž v podobě hluku, nebo zvýšení dopravy. Naopak pozitivní, že tento záměr přinese řadu nových pracovních příležitostí pro místní obyvatele, nové sportovní vyžití a zlepšení občanské infrastruktury“ říká Karel Ptáček, člen komise pro územní rozvoj za Piráty.

Při představení zatím poslední předložené studie jsme se ptali například i na to, kde bude umístěno zařízení staveniště a nebo přístup na staveniště. Bude důležité eliminovat hluk a prach ze stavby pro stávající obyvatele. Dokončení poslední etapy je plánováno okolo roku 2030.

Výstavba nových budov by měla probíhat postupně, aby se minimalizovaly negativní dopady na okolí. Také, aby se zachoval provoz tenisových kurtů co nejdéle. Projekt bude samozřejmě muset projít řadou schvalovacích procesů a bude muset být pečlivě plánován s ohledem na okolní infrastrukturu a potřeby místních obyvatel, kteří se již delší dobu zapojují do diskuze nejen s Prahou 8, ale tak i s investorem.

Budeme sledovat další vývoj a přinášet vám aktuální informace.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články