Rada podpořila mimořádnou dotaci pro baletní školu

Rada podpořila mimořádnou dotaci pro baletní školu

Další středa a další jednání rady. Dnes toho bylo na programu méně, rada vše projednala za zhruba deset minut. Tak si pojďme říct, co se dneska schválilo.

  • Komise pro dopravu Rady městské části bude mít nového tajemníka. Irenu Kratochvílovou střídá Marek Černý z oddělení dopravního rozvoje.
  • Rada souhlasila s udělením odměnu řediteli Servisního střediska pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8 Stanislavu Hladišovi, a to za úspěšné splnění mimořádných nebo zvlášť významných pracovníků úkolů v letošním druhém pololetí.
  • Radní schválili dar pro organizaci Osmička pro rodinu v hodnotě zhruba 40 tisíc korun – jedná se o dva počítače s monitorem a příslušenství.
  • Rada schválila návrh rozpočtových opatření. Jedná se hlavně o převody finančních prostředků v kapitolách školství, mládeže a sportu, kultury a cestovního ruchu, vnitřní správy. Jde například o dotační prostředky pro školy, zvýšení úspory v ZŠ Mazurská, modernizace učeben v mateřské škole Glowackého, opravy agregátu u kluziště v areálu koupaliště Ládví, úpravy nebytových prostor v objektu Nekvasilova 625/2, opravu osvětlení hřiště FK Meteor PRAHA VIII či zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby fotovoltaické elektrárny na střeše budově ZŠ Burešova.
  • Byla odsouhlasena mimořádná darovací smlouva ve výši 50 tisíc korun pro Dětský balet Praha balet. V srpnu jim přišla nečekaně výpověď z nájmu a bylo třeba vybavit nový taneční sál, který teď najdete ve Vršní 18. Do kroužků sem chodí desítky až stovky osmičkových dětí, tak rada souhlasila s pomocí.
  • Byla schváleny dvě nájemní smlouvy na byt zvláštního určení při pečovatelské službě a jedna nájemní smlouva pro uprchlíky z Ukrajiny.
  • Došlo také k dohodě o zúčtování plnění mezi MČ Praha 8 a Bytovým družstvem na Šedivé.

Příští týden v úterý je také zastupitelstvo, rada bude následovat den poté.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články