Praha 8 upraví ordinace pro dětské lékařky, hotovo by mělo být do tří měsíce od zahájení stavby

Praha 8 upraví ordinace pro dětské lékařky, hotovo by mělo být do tří měsíce od zahájení stavby

Je tady středa a s ní i jednání rady městské části. Tohle bylo dnes na programu.

  • Rada schválila návrh výběru a zhohotovitele pro úpravu teskodomků poblíž Bílého domu. Jedná se o příslib z minulého volebního období, kdy vedení Prahy 8 slíbilo, že pomůže lékařkám ze Zenklovy ulice. Nové ordinace by měly být dokončeny do tří měsíců od zahájení stavby. Stavební práce vyjdou na 2,5 milionu bez DPH.

  • Rada schválila metodický pokyn specifikující dočasné podmínky budov ve správě Prahy 8. Účelem pokynu je reagovat na skutečnost, že skokový růst cen energie v důsledku dostupnosti plynu bude mít dopady do rozpočtu Prahy 8. Hledány budou muset být zdroje provozních úspor.

  • Rada zrušila dřívější usnesení o privatizaci vybraných domů na adresách Křižíkova 76/61, Křižíkova 83/99, Křižíkova 178/31, Kaizlovy sady 422/5, Kollárova 405/1, Okrouhlická 280/20, Vosmíkových 510/18, Vacínova 563/3. Zrušeno bylo také usnesení o dřívějším rozhodnutí o prodeji spoluvlastnických podílů v bytových domech na adresách Uzavřená 652/10, V Zahradách 819/10, Březinova 485/18, Pernerova 287/15, Pernerova 288/17, Na pěšinách 20/2 a Třeboradická 704/3.

  • Rada projednala zprávu o vyúčtování výsledku hospodaření Prahy 8 za první až třetí čtvrtletí letošního roku. Ke konci září Praha 8 vykázala příjmy ve výši více než jedné miliardy, výdaje činily zhruba 936 milionů. Bylo dosaženo přebytku ve výši 133 milionů korun.

  • Od 1. ledna bude Praha 8 v rozpočtovém provizoriu. Rada to schválila, ještě to projedná zastupitelstvo začátkem prosince. Nejedná se o nic nestandardního, rozpočet Prahy 8 na rok 2023 se bude schvalovat na únorovém zastupitelstvu.

  • Rada schválila čerpání z fondu investic ve výši 442 462 korun Základní škole Bohumila Hrabala. Peníze budou využity na doplatek nákupu konvektomatu do školní jídelny Zenklova.

  • Odbor správy majetku bude žádat hlavní město o svěření pozemku parc. č. 3585 v ulici Pod plynojemem z důvodu plánované revitalizace parku na pozemku. Financováno bude z kontribucí investorů. Rada se svěřením souhlasí.

  • Odbor správy majetku bude žádat hlavní město o svěření pozemku parc. č. 533/5 z důvodu zajištění lokality pro případný přesun společnosti Ipodec a tedy snížení zátěže obyvatel sídliště.

  • Dále byly schváleny změny ve složení Dílčích inventarizačních komisí Prahy 8, schválena smlouvy o nájmu pozemků s Povodním Vltavy a rada pověřila místostarostu Nepila z ANO zastupováním Prahy 8 v rámci územního rozvoje a výstavby.

Všechny materiály najdete také na webu www.praha8.cz. Další rada se uskuteční opět za týden ve středu.

Martin Štěrba, předseda kontrolního výboru ZMČ Praha 8

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články