Ďáblice mají konečně svojí vizi budoucnosti

Ďáblice mají konečně svojí vizi budoucnosti

V minulých týdnech se povedlo najít shodu a sídliště Ďáblice má konečně svojí budoucí podobu. Městská část Praha 8 na základě usnesení komise pro územní rozvoj a památkovou péči (členem je za nás Karel Ptáček), komise pro životní prostředí (členkou je za nás Alice Hamalová) a komise pro dopravu (členem je za nás Michal Novák) totiž přijala vizi rozvoje sídliště, ta byla tvořena nejen urbanisty, politiky, ale právě také místními obyvateli.

“Vize počítá se zachováním původních kvalit sídliště, a to zejména zeleně, pocitu vzdušnosti, dostupných služeb i jasného členění prostoru. Centrum Ládví a sousedská centra vzniklá z bývalého družstva Včela získají přitažlivější podobu pro nakupování, kulturní akce a trávení volného času,” říká Michal Novák, předseda zastupitelského klubu.

”Velice oceňujeme partnerský přístup vedení městské části. Chtěli jsme, aby vize co nejvíce respektovala přání zástupců místních rezidentů. Dosáhnout dohody o buducnosti sídliště je úžasný úspěch,“ potvrzuje Jana Rozmarová ze spolku Krásné Kobylisy, která se zúčastnila i několika pirátských schůzí a setkání, a se kterou jsme problematiku diskutovali.

Tématem sídlištěm Ďáblice se zabýváme několik let, už od počátku se v tom hodně angažovala i Michaela Krupičková. Ta za budoucnost jednoho z nejhezčích sídlišť několikrát bojovala i při jednání zastupitelstva hlavního města Prahy.

Sídliště Ďáblice je v rámci střední Evropy unikátním příkladem skloubení modernistických a tradičních principů v urbanismu. I díky tomu prokazuje svou životaschopnost a atraktivitu i několik desítek let od vybudování. V uplynulých letech se objevilo několik návrhů přestaveb, které tento koncept necitlivě narušovaly a odstartovaly debatu o budoucím směřování celého sídliště. Schválení Vize jeho rozvoje je pak logickým vyústěním dlouholeté práce místních obyvatel.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Zastupitelstvo Prahy 8 na návrh Pirátů odmítá demolici Včel v Ďáblicích a žádá CPI Reality, aby dodržovala platnou územní studii
13.09.2023

Zastupitelstvo Prahy 8 na návrh Pirátů odmítá demolici Včel v Ďáblicích a žádá CPI Reality, aby dodržovala platnou územní studii

Tohle usnesení bylo jednomyslné. Zastupitelstvo MČ Praha 8 na můj návrh přijalo usnesení, že městská část nesouhlasí s demolicí objektů okrskového centra občanské vybavenosti (tzv. Včel) v Tanvaldské ulici. Zapsaná územní studie sídliště Ďáblice deklaruje,...