Čert na sídlišti v Ďáblicích aneb dvakrát opakovaný vtip přestává být vtipem

Čert na sídlišti v Ďáblicích aneb dvakrát opakovaný vtip přestává být vtipem

V roce 2017 byl obyvatelům sídliště Ďáblice představen návrh “revitalizace sídliště”, který se s nadsázkou dal vnímat jako “špatný vtip”. O revitalizaci sídliště a přínosu pro jeho obyvatele se totiž nedalo vůbec hovořit. Údajná revitalizace spočívala v brutálním zahuštění sídliště bytovou výstavbou, která nejen, že by místním nic nepřinesla, ale zatížením infrastruktury by naopak způsobila nemalé komplikace v běžném životě obyvatelů sídliště a zároveň znehodnotila jeho unikátní architektonické řešení.

Třešničkou na pomyslném dortu byl fakt, že sídliště takto komerčně vytěžit plánoval člověk, který objekty občanské vybavenosti získal takzvaným nepřátelským převzetím v roce 1997.

Obyvatelé sídliště se proti tomuto bezohlednému postupu vzbouřili a petici proti výstavbě výškových budov podepsala víc než polovina dospělých obyvatel sídliště. Tak začala i jednání s politickou reprezentací a renomovanými architekty.

Na konci roku 2018 se s požadavky místních spolků ztotožnilo jak vedení městské části, tak naprostá většina politické reprezentace městské části i hlavního města Prahy.

V případě Ďáblic tak došlo k výjimečné shodě mezi občanskými sdruženími, veřejností, majiteli bytů a nemovitostí na sídlišti, městskou částí a magistrátem. Jedná se o výjimečnou situaci, kterou nemůžeme než chválit a slavit. Ale ne dlouho.

Jen co se slavnostně odprezentovala konečná podoba studie na pražském IPRu, v květnu 2023, CPI nelenilo a v červnu 2023 zažádalo v tichosti o demolici objektu bývalé Včely.

A tady jsme u opakovaného “vtipu”. Reakce pana Radovana Vítka na odpor proti výstavbě bylo, že nechal zdemolovat “krčky” budov a tím znehodnotil architektonické dílo významného architekta Antonína Tenzera.

Teď je jeho odpovědí na územní studii, která výslovně nedoporučuje bytovou výstavbu na místech bývalých Včel, žádost o demolici celého objektu. Takže majitel a správce okrskových center nejen, že záměrně nechává chátrat budovy, o které družstvo Včela kdysi připravil, ale teď chce občanům vzít i služby, které se v těchto budovách nacházejí.

Proto je nutné si neustále opakovat okolnosti případu a historické souvislosti. Proto bylo a je nutné bojovat za zachování sídliště, alespoň do doby, než Radovan Vítek a jeho CPI, tak jako ostatní zúčastnění, nepřistoupí na nějaký smysluplný kompromis.

Česká pirátská strana od začátku podporovala místní spolky, které bojují za zachování hodnoty sídliště a kvality života v něm a svým dílem přispěla i k realizaci územní studie. A i nadále stojíme na straně občanů, kteří zde žijí.

s přispěním Michaely Krupičkové

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Zastupitelstvo Prahy 8 na návrh Pirátů odmítá demolici Včel v Ďáblicích a žádá CPI Reality, aby dodržovala platnou územní studii
13.09.2023

Zastupitelstvo Prahy 8 na návrh Pirátů odmítá demolici Včel v Ďáblicích a žádá CPI Reality, aby dodržovala platnou územní studii

Tohle usnesení bylo jednomyslné. Zastupitelstvo MČ Praha 8 na můj návrh přijalo usnesení, že městská část nesouhlasí s demolicí objektů okrskového centra občanské vybavenosti (tzv. Včel) v Tanvaldské ulici. Zapsaná územní studie sídliště Ďáblice deklaruje,...