Nová územní studie jasně definuje možnosti budoucí podoby Ďáblic

Nová územní studie jasně definuje možnosti budoucí podoby Ďáblic

Územní studie Ďáblic je dokument, který slouží k plánování a rozvoji konkrétního území. Byla vytvořena s cílem analyzovat a zhodnotit současný stav území a navrhnout za pomoci místních obyvatel, spolku Krásné Kobylisy a za podpory našeho pirátského senátora Lukáše Wagenknechta optimální využití a uspořádání pozemků a plánovaných staveb v této oblasti. Územní studie zahrnuje mnoho aspektů, jako jsou doprava, infrastruktura, životní prostředí, sociální služby a další faktory, které ovlivňují životní kvalitu a udržitelnost daného území.

V našem případě Územní studie Ďáblic, kterou zadalo hlavní město Praha srkze Institut plánování a rozvoje hl. města Prahy, je jejím hlavním úkolem poskytnout strategický plán pro rozvoj a urbanizaci Ďáblic. Na základě analýzy současného stavu a projektovaných potřeb města nastavuje studie konkrétní doporučení pro využití pozemků, infrastrukturu, zeleně a další prvky prostředí v souladu se strategiemi městské části a hlavního města Prahy.

Studie Ďáblice

Územní studie Ďáblic má také za cíl ochránit určité faktory území a korigovat budoucí výstavbu na kontroverzních „včelách“, nebo chystané startovací byty od Pražské developerské společnosti. Územní studie zohledňuje tyto faktory a navrhuje opatření a strategie pro jejich ochranu při budoucím rozvoji a stavebních záměrech. To znamená, že při plánování nových staveb a infrastruktury bude brána v úvahu ochrana a zachování těchto důležitých prvků území Ďáblic.

Celkově lze tedy říci, že Územní studie Ďáblic poskytuje směrnici a plán pro budoucí rozvoj, zohledňuje potřeby města a přispívá k udržitelnému a harmonickému využití území.

Další informace

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Zastupitelstvo Prahy 8 na návrh Pirátů odmítá demolici Včel v Ďáblicích a žádá CPI Reality, aby dodržovala platnou územní studii
13.09.2023

Zastupitelstvo Prahy 8 na návrh Pirátů odmítá demolici Včel v Ďáblicích a žádá CPI Reality, aby dodržovala platnou územní studii

Tohle usnesení bylo jednomyslné. Zastupitelstvo MČ Praha 8 na můj návrh přijalo usnesení, že městská část nesouhlasí s demolicí objektů okrskového centra občanské vybavenosti (tzv. Včel) v Tanvaldské ulici. Zapsaná územní studie sídliště Ďáblice deklaruje,...