Piráti: Obyvatelé sídlišť potřebují volně dýchat. Podporujeme činnost spolku Krásné Kobylisy

Piráti: Obyvatelé sídlišť potřebují volně dýchat. Podporujeme činnost spolku Krásné Kobylisy

Spolek Krásné Kobylisy oslovil všechny politické subjekty kandidující do Zastupitelstva městské části Praha 8 s prosbou, aby jejich zástupci odpověděli na několik otázek. Za nás odpovídali lídr kandidátky Martin Štěrba společně s naším zástupcem v komisi pro územní rozvoj Karlem Ptáčkem.

Jaké veřejně prospěšné věci v uplynulých 4 letech vykonali zástupci vaší strany/hnutí pro sídliště Ďáblice a jeho občany?

Obyvatelé sídlišť potřebují volně dýchat, potřebují prostor a ne nové domy postavené pár metrů od těch jejich. Tohoto postoje se držíme od samého počátku naší činnosti na Praze 8.

Tématem sídlištěm Ďáblice se proto zabýváme několik let, už od počátku se v tom hodně angažovala Michaela Krupičková. Ta za budoucnost Ďáblic bojovala i při jednání zastupitelstva hl. města Prahy.

V tomto volebním období jsme svými hlasy podpořili v komisích pro územní rozvoj a památkovou péči (skrze Karla Ptáčka), komisi pro životní prostředí (skrze Alici Hamalová) a komisi pro dopravu (skrze Michala Nováka) vizi rozvoje sídliště Ďáblice, která byla tvořena nejen urbanisty, politiky, ale právě také místními. Velkou podporou pro zachování stávající podoby sídliště je pirátský osmičkový senátor Lukáš Wagenknecht, který se zúčastnil mnohých jednání a prošlapával cesty. S lidmi z Ďáblic jsou v kontaktu také současný předseda zastupitelského klubu Michal Novák a lídr naší pirátské kandidátky Martin Štěrba.

Procházka po sídlišti Ďáblice


Jaká by podle vás měla být budoucnost 4 lokalit bývalých Včel?

Velmi podporujeme tzv. město krátkých vzdáleností – chceme, aby obyvatelé osmičky mohli uspokojit většinu svých potřeb v docházkové vzdálenosti od místa bydliště. Každá část by proto měla nabídnout svým obyvatelům kvalitní občanskou vybavenost včetně škol, zdravotnických zařízení, obchodů, služeb a také pracovní příležitosti, dostupnou veřejnou hromadnou dopravu, volnočasové aktivity a dostatek zeleně. Sídliště nemají být pouhé noclehárny. Bylo by tedy krásné, kdyby tzv. včely opět plnily svůj původní účel a budou v nich fungovat služby, které budou žádané a v lokalitě chybí. Další variantou je využití pro volnočasové aktivity.

Jak se stavíte k zahušťování sídliště projekty Pražské developerské společnosti (parkoviště Davídkova/Taussigova a louka Žernosecká)?

Obecně je dobře, že hlavní město Praha založila vlastní developerskou společnost ve formě příspěvkové organizace a chce stavět obecní byty. Ovšem podmínkou pro stavbu je správné vytipování vhodných pozemků pro budoucí zástavbu a ne něco bezmyšlenkovitě navrhnout “na první dobrou”. V případě Davídkovy se zvedl velký odpor místních obyvatel, samospráva by proto měla hájit hlavně jejich požadavky a zájmy. Navíc sídliště trápí dlouhodobě nedostatek parkovacích stání a přijít tímto o další je v současné době nemyslitelné.

Jak byste ohodnotili návrh Metropolitního plánu pro sídliště Ďáblice a poslední verzi územní studie zpracované IPR Praha? Co byste v posledních verzích změnili?

Za Piráty je zpracovaná územní studie v souladu s tím, jak by se mělo k sídlišti jako celku přistupovat. Také proto byla tato studie podpořena.

Jaké další plány máte se sídlištěm Ďáblice v nadcházejících 4 letech?

Nejde ani tak, jaké plány mají politici, ale jaké by si představovali místní. To jsou totiž ti, kteří tady žijí, pracují, tráví volný čas a vychovávají děti. Sídliště nemají být pouhými noclehárnami. Ve spolupráci s nimi se budeme prát za to, aby se zde žilo co nejlépe a Ďáblice si stále zachovávali status “nejkrásnějšího českého sídliště”.

Máme za to, že by bylo nejvhodnější vykoupit či směnit objekty včel a vybudovat v nich občanskou vybavenost. Ovšem toto nezáleží jen na Praze 8.

Sídliště Ďáblice je v rámci střední Evropy unikátním příkladem skloubení modernistických a tradičních principů v urbanismu. A mělo by tomu tak být i nadále.

Všechny naše plány pro Prahu 8 si můžete přečíst tady.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Zastupitelstvo Prahy 8 na návrh Pirátů odmítá demolici Včel v Ďáblicích a žádá CPI Reality, aby dodržovala platnou územní studii
13.09.2023

Zastupitelstvo Prahy 8 na návrh Pirátů odmítá demolici Včel v Ďáblicích a žádá CPI Reality, aby dodržovala platnou územní studii

Tohle usnesení bylo jednomyslné. Zastupitelstvo MČ Praha 8 na můj návrh přijalo usnesení, že městská část nesouhlasí s demolicí objektů okrskového centra občanské vybavenosti (tzv. Včel) v Tanvaldské ulici. Zapsaná územní studie sídliště Ďáblice deklaruje,...