Jan Hamal Dvořák

informatik

Jan Hamal Dvořák se narodil v roce 1987, vystudoval gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci, kde maturoval z informatiky. Navázal praxí jako správce Linuxových systémů a programátor. V současnosti pracuje především v Národní technické knihovně, kde spravuje infrastrukturu a vyvíjí otevřené aplikace. V oblasti IT také podniká.

Na Praze 8 žije se svou manželkou již několik let, původně v Čimicích, nyní v Kobylisích.

Pokušení angažovat se v komunální politice u mne sílilo s přibývajícími zkušenostmi z NTK a rozhodnutí padlo poté, co jsem měl příležitost se blíže seznámit s chodem ÚMČ Praha 7. Domnívám se, že vývoj v oblasti informačních technologií má úřadům mnoho co nabídnout a úředníci vlastně ani neví, o co svým postojem přichází. Moc bych si přál jim ulehčit, aby je práce na úřadě více bavila.

Jan se v politickém kompasu pravidelně nachází v sociálně liberálním kvadrantu a zastává názor, že veřejný sektor má především dělat dobře svou práci a ne se ji snažit nakupovat od soukromého sektoru, kde do ní nemohou mluvit voliči. Mezi jeho záliby patří především četba, samostudium a rozličné hry.

Ve volebním období 2018–2022 byl zastupitelem MČ Praha 8 a také členem komise pro IT.

Moje aktuality