Záznamy by se měly vést především elektronicky

Záznamy by se měly vést především elektronicky

Jsem informatik s velmi bohatou fantazií a to, jak pomalu si veřejná správa osvojuje užitečné technologie, mne mrzí. Líbilo by se mi, kdyby nad silnicemi a chodníky v noci létaly drony a laserovým paprskem hledaly výmoly, kdyby se zastupitelé s úředníky a místními spolky bavili o územních změnách nad interaktivní 3D mapou a občané si mohli věci vyřídit pomocí mobilu cestou metrem do práce. Nemyslím si ale, že by Úřad městské části Praha 8 měl začít s přípravou zakázky na pořízení dronů, a nevěřím, že by se přes noc stal hlavním partnerem Ministerstva vnitra v zavádění Portálu občana. Přesto jsem však přesvědčen, že by měl změnit svůj přístup k nakládání s informacemi.

Úředníci se stále zdržují tiskem a ručním přepisováním údajů z papíru do počítače nebo z jednoho systému do druhého. Hlavní příčiny jsou dvě. Za prvé současné systémy neposkytují vše, co je pro úplnou digitalizaci třeba, a za druhé samotní uživatelé neznají jejich pokročilé funkce, protože je s nimi nikdo neseznámil.

Informační systémy slibuje zajistit magistrát, takže městské části zbývá se zaměřit na posilování kompetencí pracovníků a vylepšování vlastních procesů. Musí zapracovat na tom, aby bylo využívání základních registrů normou, záznamy se vedly v první řadě elektronicky, úředníci sdíleli své znalosti a aby po úřadě a mezi úřadem a volenými orgány nekolovaly štosy papírů, ale data.

Až příště budou skenovat dokument, který jejich kolega vytiskl, měli by se zastavit a zamyslet, jestli neexistuje nějaká zkratka.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články