Bc. Iva Nachtmannová

ex-novinářka

Vystudovala jsem žurnalistiku na FSV UK. Pracovala jsem v různých médiích, převážně tištěných nebo internetových, ale několik měsíců jsem také moderovala pořad Zátiší na Rádiu 1. Nejzajímavější z hlediska veřejného byla práce pro EkoList, kde jsem psala články a překládala tiskové zprávy Evropské komise o životním prostředí. Taky jsem jako dobrovolník 7 let pomáhala v občanském sdružení Lungta, které se snaží zviditelnit Tibet a potlačování lidských a občanských práv v této zemi, okupované už od 50.let minulého století Čínou. Spravovala jsem e-shop sdružení Lungta, rozesílala tibetské vlajky a další produkty. Výtěžek z prodeje byl použit na produkci knih s tibetskou tématikou, účast na různých festivalech a multikulturních akcích, na titulkování vzdělávacích videí a také na podporu mnichů v klášteře Mänri.

Mám dvě děti, jedno už právně dospělé, obě studující.

Ráda bych pomohla Pirátům v Praze 8 k dalšímu rozvoji s ohledem na sociálně zranitelné občany, ale i na životní prostředí a klimatické změny. A přitom se naučila zase něco nového.

Moje aktuality