Co přineslo červnové řádné jednání zastupitelstva MC Praha 8?

Co přineslo červnové řádné jednání zastupitelstva MC Praha 8?

Nový jednací řád

Ačkoliv jsme uvítali snahu vládnoucí koalice s podporou ANO o zjednodušení jednacího řádu i svolání samostatné schůzky před samotným zastupitelstvem, shodu jsme v tomto bodě nenalezli. Nový jednací řád není ničím jiným než kladivem na opozici a krácení jejího práva se dotazovat členů rady. Interpelace je nutné si připravit předem, jsou časově omezené a není možné položit více než jednu doplňující otázku. Ostatně jsme se o tom sami přesvědčili, když se už na tomto zastupitelstvu na některé kolegy a jejich otázky nedostalo a řada interpelací byla vyřízena pomoci nesouvisejících odpovědí bez možnosti položit otázku znovu a trvat na skutečně relevantní odpovědi.

Ukončení smlouvy s Metrostav a.s.

Zastupitelstvu byl předložen k odsouhlasení návrh na ukončení smlouvy s Metrostavem pouhé tři hodiny před konáním zasedání zastupitelstva. Tento krok nám nebyl ani řádně vysvětlen, ani jsme neměli dostatečné informace potřebné pro rozhodování, což je ze strany rady nehorázné vzhledem k právní složitosti a k stamilionovým částkám, které v této záležitosti figurují. Na zasedání sice dorazila koncipientka právní kanceláře zastupující Prahu 8 v této záležitosti, ale ani ta nám nebyla schopna podat jiné vysvětlení, než že je potřeba to odhlasovat, abychom měli “právní jistotu”.

Závěrečný účet

Účetně je sice víceméně v pořádku, ale pár drobností nás zarazilo - například z účetnictví není jasné, na základě jakých dokumentů bylo proplaceno více než 100 milionů za Novou Palmovku a koalice tuto skutečnost nebyla schopna nijak vysvětlit.

Změny územního plánu

Ačkoliv z projevu pana architekta zodpovědného za přípravu změn územního plánu bylo jasné, že se jedná o odborníka a osobu na svém místě - s řadou navrhovaných změn jsme nemohli souhlasit - zejména proto, že opět chyběly informace a podklady. Námi navrhovanou možnost mimořádného zasedání k tomuto bodu koalice odmítla. Rovněž tak hlasovat o jednotlivých bodech samostatně. Neochota zařadit formulaci ohledně zahloubení Holešoviček a velké nejasnosti ohledně území Pustých vinic nás vedou k domněnce, že ne všechny navrhované body byly v zájmu občanů. Alespoň že změna sadu na Bílé skále na bytovou výstavbu byla po protestech veřejnosti stažena.

Pozemek a objekt Na Dlážděnce

Bude převeden z příspěvkové organizace Sociální a ošetřovatelské služby Prahy 8 na městskou část Praha 8. Jaké bude další využití? Nikdo netuší. Důvodem změny je údajně vysoká zátěž pro příspěvkovku. Jak je možné, že pro Prahu 8 už to zátěž nebude? A jak je tato zátěž velká? Na místě jsme se to nedozvěděli a musíme si počkat na písemnou odpověď.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články