Praha 8 se dohodla s Metrostavem, Nová Palmovka se může dál rozvíjet

Praha 8 se dohodla s Metrostavem, Nová Palmovka se může dál rozvíjet

Na dnešním zastupitelstvu MČ Praha 8 došlo i pirátskými hlasy ke schválení třístranné Dohody o narovnání a vypořádání práv a povinností souvisejících s budovou “Nová Palmovka” mezi městskou částí Praha 8, Metrostavem a hlavním městem Prahou.

Po předčasném ukončení Smlouvy o výstavbě Nové Palmovky dne 15. října 2010 mezi Městskou částí Praha 8 a společností Metrostav Alfa (dříve Metrostav Development) vyvstaly mezi Městskou částí a Metrostav Alfa spory o vypořádání stran ze Smlouvy o výstavbě, nároků z vadného plnění, nároku na licenci ke vzniklému architektonickému autorskému dílu a na vydání dokumentace k rozestavěné stavbě Nové Palmovky.

Budova vyžaduje, mimo jiné s ohledem na svůj nedokončený stav, okamžité řešení, a to za situace, kdy Městská část sama nedisponuje dostatečnými finančními prostředky na její dostavbu. Proto je dobře, že městská část na svém jednání 29. září schválila převod budovy na Magistrát.

“Je dobře, že Praha 8 i Metrostrav mají zájem se dohodnout, a že po letech dohadů budou soudy okolo Nové Palmovky konečně ukončeny. My jsme celou dobu ve Výboru pro Novou Palmovku s kolegy z opozice opakovali, že je nutné konat rychle. A jsem moc rád, že se to i s pomocí našich pirátských kolegů na magistrátu povedlo vyřešit v tomto volebním období,” říká zastupitel a člen Výboru pro Novou Palmovku Ivo Slávka.

Na základě schválené dohody vezme Metrostav zpět všechny podané žaloby a městská část uhradí Metrostavu částku ve výši 142.071.685,- Kč. Z toho je zádržné ve výši 69.243.796,- Kč a polovina žalovaných nákladů ve výši 72.827.889,- Kč, vše bez nároku na příslušenství. Metrostav Alfa pak městské části Praha 8 vydá dokumentaci k budově, zajistí řádnou licenci a likvidaci výrobků a materiálů umístěných mimo budovu. Do konečné částky byly dále zohledněny uplatněné vady budovy a náklady na jejich odstranění, a to s přihlédnutím ke znaleckému posudku EQUITA Consulting ze dne 20. června 2020, který zjištěné vady ohodnotil na částku cca 24 milionů korun.

“Po letech, kdy byla Palmovka spíše ostudou naší městské části, snad konečně díky dohodě dojde k tomu, že Palmovka začne vzkvétat. Chci věřit, že magistrát brzy rozhodne, co dál s rozestavěným torzem i s okolím. Těším se, až se celé místo promění a budeme sem všichni moci jezdit třeba za prací nebo za kulturou. Vyrůst by tady podle plánu magistrátu mohly nové byty, kulturní centrum, školka i administrativa,” doplňuje předseda Pirátů v Praze 8 Martin Štěrba.

Celý proces musí ještě posvětit zastupitelstvo hlavního města Prahy. To bude na svém jednání 16. prosince řešit převzetí budovy i schválení třístranné dohody.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články