Je to tady! Zastupitelstvo projedná budoucnost Nové Palmovky

Je to tady! Zastupitelstvo projedná budoucnost Nové Palmovky

Příští týden ve středu, tj. 29. září 2021, se uskuteční mimořádné jednání zastupitelstva městské části Praha 8. Na programu je zatím pouze jediný bod a to:

návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 - odejmutí správy svěřeného nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy

Zastupitelé budou hlasovat o převodu pozemků zejména v oblasti pentagonu mezi Rustonkou a Palmovkou, a to včetně pozemků, na kterých stojí torzo nedokončené budovy Nová Palmovka. Pozemky se budou převádět do majetku Hlavního města Prahy.

Cílem je zajistit urbanistický rozvoj celého území a zároveň vyřešit jeden z nejpalčivějších problémů naší městské části. Celému procesu předcházela dlouhá jednání mezi městskou částí Praha 8 a magistrátem.

Podtrženo sečteno. Když bude tento bod zastupitelstvem MČ Praha 8 schválen, začne se dávat situace okolo torza budovy opět do pohybu.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články