Podporujeme převod Nové Palmovky do majetku Magistrátu

Podporujeme převod Nové Palmovky do majetku Magistrátu

Vážený pane starosto, rado, zastupitelky a zastupitelé MČ Praha 8, již 11 let se táhne příběh Nové Palmovky, která měla sloužit zejména občanům MČ Praha 8 jako radnice Prahy 8. A co z toho zůstalo? Nedostavěné torzo, které zívá prázdnotou a zpustlost celého území kolem ní, je ostudou všech koalic za posledních x let na Praze 8.

Dnešním projednávaným materiálem končí možnost ovládání a kontroly rozhodování nad pozemkem a tím i budovou Nové Palmovky. Z toho lze dovodit, že s největší pravděpodobností nebude radnice městské části Praha 8 v této konkrétní budově.

Piráti na Praze 8 měli v plánu radnici pro Prahu 8 dostavět, ale bohužel i tím že nejme v radě, není v našich možnostech tak učinit.

Současná koalice, Rada, chtěla již od samého počátku Novou Palmovku prodat. My jsme bojovali za její dostavbu.

Nesouhlasíme s řadou postupů, jak stávající, tak i předchozích koalic ohledně Nové Palmovky.

Piráti od počátku očekávali, že koalice zapojí do problémů ohledně řešení NP co největší skupiny osob a odborníků, aby mohla být věc co nejrychleji a nejefektivněji vyřešena. Naše intervence umožnily vznik Výboru pro Novou Palmovku, díky kterému byly zadány 2 studie možného dalšího vývoje tohoto projektu. Upřímně se závěry druhé studie jsem se doposud neztotožnil a z tohoto důvodu jsem začal hledat jiné možnosti, jak s tímto projektem ale i celým územím naložit.

Vzhledem k vývoji jsme do celé kauzy vtáhly zejména Piráty na MHMP a tím dali šanci pro lepší naložení s tímto území, než byl navrhovaný prodej ve druhé studii, kterým by MČ Prahy 8 plně ztratila kontrolu nad tímto projektem.

Magistrát navrhl komplexnější plány nejenom s projektem Nová Palmovka, ale i se širším územím Palmovky, což se nám líbí, a souhlasíme s obecným plánem rozvoje území Palmovky.

Magistrátu připomínáme, že Praha 8 bude do budoucna potřebovat novou radnici a chceme, aby s ní bylo dále počítáno v magistrátem rozvíjeném území, tzv. Pentagonu kolem budovy Nová Palmovka.

Stávající směr aktuálního vývoje celé situace je kompromisem, který jsme ochotni akceptovat, a proto budeme hlasovat PRO.

Mgr. Ivo Slávka, místopředseda zastupitelského klubu Pirátů Prahy 8

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články