Praha 8 díky Pirátům ušetřila stovky milionů korun

Praha 8 díky Pirátům ušetřila stovky milionů korun

Magistrát hlavního města Prahy poslal městské části platební výměr na odvod za porušení rozpočtové kázně ve výši 244 838 233,27 Kč. Ano, jedná se o částku dotace, kterou městská část Praha 8 získala od Magistrátu už před několika lety.

A o co jde? Městská část Praha 8 získala v roce 2017 600 milionů na financování výstavby Nové Palmovky a umístění Zdravotnické záchranné služby hlavního města Prahy. Stavba měla být realizována do 30. 6. 2019. Nestalo se tak. Městská část pak požádala o splátkový kalendář, který ale nebyl schválen, radou hlavního města Prahy byla schválena pouze změna termínu vrácení zmíněné částky do konce roku 2020. Starosta Ondřej Gros z ODS však tento dodatek nepodepsal, takže stále platil původní termín. Městská část by tak magistrátu měla vrátit téměř čtvrt miliardy. Ty ale Praha 8 nemá. A to nemluvíme o tom, že dalších 100 milionů naskákaly jako penále.

Museli jsme tomu pomoci až my a naši kolegové na Magistrátu.

V rámci schváleného harmonogramu řešení budoucnosti torza budovy Nová Palmovka došlo, k dohodě, že bude daná částka odpuštěna. Tedy za předpokladu, že si o odpuštění městská část Praha 8 požádá. Je s podivem, že to celé muselo dospět až do této fáze. Je to samozřejmě špatně, a nechápeme, proč starosta Gros dodatek nepodepsal, a proč městskou část vystavil obřímu riziku.

Městské části jsme ušetřili stovky milionů korun. Není zač!

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články