Hrozí, že se kvůli existenci lanovky zpozdí výstavba tramvajové trati mezi Bohnicemi a Podbabou. To nechceme!

Hrozí, že se kvůli existenci lanovky zpozdí výstavba tramvajové trati mezi Bohnicemi a Podbabou. To nechceme!

Dnes jsme se byli podívat na veřejném projednání lanovky Podbaba-Bohnice na pražském magistrátu.

“S Piráty se budeme opakovat, když řekneme, že projekt lanovky má několik zásadních problémů,” říká pirátský zastupitel Prahy 8 Michal Novák.

Za prvé hrozí, že se kvůli existenci lanovky zpozdí výstavba tramvajové trati mezi Bohnicemi a Podbabou, která představuje opravdu dlouhodobé a systémové řešení spojení městských částí 6 a 8. Magistrát sice tvrdí, že se to nestane, ale zkušenosti z praxe napovídají, že pokud bude město muset volit mezi vícero investičními projekty a nějaké, byť málo-kapacitní, řešení dopravy Bohnice-Trója-Podbaba zde bude, dostanou v budoucnu přednost jiné tramvajové tratě.

Za druhé hrozí, že projekt lanovky přivede do Bohnic dodatečnou automobilovou dopravu ze Středočeského kraje. “Dojíždějící” pak budou chtít logicky v Bohnicích parkovat. To vyvolá buď nedostatek parkovacích míst nebo nutnost zavedení modrých zón - bez možnosti placení za dočasné stání.

Takhle by lanovka z Bohnic do Podbaby měla vypadat

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články