Lanovka z Podbaby do Bohnic nebude, nezískala kladný posudek EIA

Lanovka z Podbaby do Bohnic nebude, nezískala kladný posudek EIA

Úředníci odboru ochrany prostředí pražského magistrátu zamítli v řízení EIA, které posuzuje vliv stavby na životní prostředí, záměr výstavby lanovky z Podbaby do Bohnic. Důvodem je její nepřijatelný vliv na krajinný ráz Trojské kotliny a ekologické funkce krajiny. Preferovanou variantou propojení městských částí je tramvajová trať.

“Z hlediska vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví představuje záměr významný zásah do znaků a hodnot krajinného rázu Trojské kotliny a nezanedbatelnou změnu a snížení krajinného rázu Trojské kotliny, vyvolává nepřijatelný vliv na krajinu a její ekologické funkce a kulturní dědictví. Aspekty vlivu na krajinu a její ekologické funkce a vlivu na kulturní dědictví tak představují ve spojení s posuzovaným záměrem limitující faktory ve vztahu k ochraně životního prostředí,“ píše se v dokumentu.

Pro tramvajovou trať z Podbaby do Bohnic se na svém lednovém jednání postavila i Komise pro veřejnou dopravu Rady hl. města Prahy. Ta přijala usnesení, ve kterém vyzvala vedení hlavního města, aby se prioritně soustředilo na přípravu tramvajových tratí, které nabídnou přímé kolejové spojení tam, kde aktuálně úplně chybí nebo kde je veřejná doprava zcela závislá na autobusech. Součástí usnesení je i tramvajová trať v trase Podbaba-Bohnice-Kobylisy.

Cílem městské části Praha 8 by mělo být tramvajové propojení a mít hotovou kompletní severní tramvajovou tangentu v části Podbaba–Troja–Bohnice - Kobylisy, co nejdříve. Část z Kobylis do Bohnic by se dle programového prohlášení Rady hl. města Prahy (SPOLU, Piráti, STAN) měla začít stavět do roku 2026.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články