Primární jsou tramvaje, lanovka je až na druhém místě

Primární jsou tramvaje, lanovka je až na druhém místě

V úterý bude zasedat magistrát výbor pro územní rozvoj a bude probírat lanovku z Bohnic přes ZOO do Podbaby.

My jsme našim pirátským zástupcům na magistrátu dali jasné stanovisko, že primární je pro nás tramvajová doprava a lanovka v této formě pro nás není na pořadu dne. Chceme, aby co nejdříve vznikla tramvajová trať z Kobylis k obchodnímu centru Krakov v Bohnicích a byl postaven tramvajový most od Podbaby k Zoologické zahradě. Rozhodně nechceme, aby se kvůli lanovce tyto projekty zastavily.

Pokud lanovka, tak pouze v části do kopce - tedy od ZOO do Bohnic. A to především kvůli tomu, že výstavba tramvaje by zde byla příliš finančně nákladná. Kvůli sklonu kopce je totiž nutné vybudovat dlouhý tunel, a dopravní tunely bychom preferovali jinde. Nicméně i přesto by měla být lanovka pouze dočasnou záležitostí, Praha by i nadále měla pracovat a připravovat přímé tramvajové propojení Bohnic a Podbaby. Podle dlouhodobých plánů by k realizaci tramvaje v kopci mělo dojít zhruba po roce 2050.

Rádi budeme diskutovat a komunikovat s místními spolky i místními obyvateli o tom, co bude dál.

UPDATE (7/3 ve 12:50): Projednávání lanovky na pražském výboru pro územní rozvoj bylo přerušeno. Bude následovat pracovní jednání členů výboru, náměstků primátora Zdeňka Hřiba a Petra Hlaváčka a dalších dotčených orgánů a také společný postoj koalice.
Sdílení je aktem lásky

Další podobné články