Chceme otevřít výbory zastupitelstva veřejnosti, navrhujeme jejich nový jednací řád

03. 03. 2021
Chceme otevřít výbory zastupitelstva veřejnosti, navrhujeme jejich nový jednací řád

Víte, že zastupitelstvo městské části má své poradní orgány, tzv. výbory? Ze zákona musí být vždy alespoň dva - kontrolní a finanční. Na osmičce máme i díky snaze našeho zastupitele Iva Slávky navíc výbor pro Novou Palmovku - z názvů je zřejmé, čemu se ty výbory zhruba věnují.

Zajímalo by vás, jak a o čem na jednáních výborů vaši volení zástupci diskutují, jak argumentují a jak hlasují? A víte, že abyste mohli jejich jednání sledovat, musel by vás výbor nebo jeho předseda explicitně přizvat? Tedy, že u toho vlastně prakticky být nemůžete? Je to tím, že si 2 ze 3 výborů takto nastavily svá pravidla, tzv. jednací řády, a třetí výbor žádný jednací řád nemá. A přitom by všechny mohly mít taková pravidla, že byste jejich jednání mohli sledovat jen pokud byste chtěli - zákon jim to nezakazuje a na jiných městských částech už taková pravidla mají.

Pokud vám takový stav přijde nemístný, nejste sami - nám se to taky nelíbí. V programu pro komunální volby máme napsáno, že otevřeme jednání výborů a komisí (poradních orgánů Rady městské části) veřejnosti! Na zastupitelstvu konaném za dva týdny (které určitě sledovat můžete) navrhne zastupitel Martin Staněk přijmout takový jednací řád výborů, který účast veřejnosti bere za samozřejmou. V případě, že se budou projednávat důvěrné záležitosti nebo osobní údaje, umožňuje část(i) jednání zneveřejnit při uvedení důvodů do zápisu.

“Navrhovaný jednací řád také umožňuje jednání on-line, což se hodí hlavně v době pandemie. Konečně můj návrh znamená, že by pro všechny výbory platila stejná pravidla - teď je mají dva výbory zcela odlišná a třetí výbor svá vlastní nemá. Za tímto účelem jsme nevymýšleli kolo - jako vzor jsme si vzali Prahu 3, kde transparentní přístup razí Piráti a jednací řád vstřícný veřejnosti už dávno v koalici prosadili,” říká náš zastupitel Martin Staněk.

Že vám něco jako je jednání výborů zastupitelstva přijde vzdálené? Rozumíme. Ale možná jednou zjistíte, že se výbor chystá projednat záležitost, kterou znáte a na které vám záleží, a bude vás zajímat, jak a proč o ní tato část samosprávy rozhoduje. Pokud jednací řád, který navrhujeme, bude přijat, bude vám pak stačit dát slušně vědět, že se chystáte dorazit.

Zapojení veřejnosti do věcí veřejných, usnadnění kontroly politiků a srozumitelná pravidla samosprávy jsou pro nás Piráty velmi důležité hodnoty, které konkrétně prosazujeme i tímto způsobem.

Co myslíte, podpoří náš návrh ostatní strany? Čistě teoreticky by se z lecjakých jejich prohlášení dalo očekávat, že ano. Tak uvidíme, jak to s tou transparentností myslely - držte palce a sledujte zasedání zastupitelstva! A nebo někdy příště, až nebude taková vážná epidemiologická situace, rovnou přijďte dobré nápady podpořit přímo do sálu - jako občané Prahy 8 máte právo na zasedání zastupitelstva vystoupit a říct svůj názor ;-)

A ještě pár věcí na závěr:

Osmičkové výbory mají teď konkrétně tyto jednací řády:

K účasti veřejnosti na jednání se vztahují tyto pasáže:

Kontrolní výbor:

“Předseda Kontrolního výboru může přizvat na jednání ředitele příspěvkových organizací zřízených městskou částí Praha 8, tajemníka Úřadu městské části Praha 8, vedoucí odborů a další zaměstnance Úřadu městské části Praha 8, popř. další osoby, je-li to účelné s ohledem na program jednání.

Finanční výbor:

“Výbor může přizvat na jednání výboru vedoucí zařízení založených a zřízených MČ Praha 8, vedoucí odborů a oddělení ÚMČ Praha 8 či jiné hosty.”

Mimochodem, kdybyste ty jednací řády chtěli sami najít na webu, hledejte hluboko v zápisech z jednání výborů - na stránce výborů nejsou uvedeny. Anebo se mrkněte na příspěvek na našem veřejném fóru, kde je jednoduše najdete v kontextu situace v Praze.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články