Mgr. Martin Staněk, Ph.D.

geolog

Martin Staněk (* 1983) je zastupitelem MČ Praha 8 a členem Komise pro kulturu a volný čas.

Jeho hlavním cílem je otevřená, důvěryhodná a moderní veřejná správa. Má za to, že zlepšit životní úroveň společnosti lze především zapojením veřejnosti do rozhodování o věcech veřejných. Proto s Piráty aktivně zveřejňuje a šíří informace z veřejné správy a snaží se jí změnit tak, aby se veřejnost mohla bez zbytečných překážek zapojit do rozhodování a byla dobře informována.

Pro usnadnění zapojení veřejnosti do dění v městské části a pro snažší kontrolu politiků navrhl v březnu 2021 zastupitelstvu MČP8 nový jednací řád výborů zastupitelstva, který počítá s účastí veřejnosti na jejich jednáních. Navrhované znění je vstřícné veřejnosti i tím, že znamená jednotná pravidla pro všechny (tři) výbory a tedy usnadňuje orientaci veřejnosti v souvisejících formalitách. Dále přispívá k digitalizaci samosprávy tím, že umožňuje online jednání výborů, což je v důsledku opět ještě více zpřístupňuje veřejnosti. Podrobnosti najdete v tomto článku.

Také navrhl (viz videozáznam od času 1:57:27) a prosadil zavedení dotačního informačního systému, který zprůhlední dotační řízení a ušetří čas úředníkům i členům grantových komisí. Jelikož se bude jednat o software dostupný pod otevřenou licencí (open-source), zamezí se zbytečným nákladům na úpravy SW, neboť je může provést kdokoliv, např. úřad MČ, a tedy nejsou vázány na konkrétního (jednoho) dodavatele! Větší důraz na digitalizaci úřadu požadoval i prostřednictvím článku v obecním periodiku.

Ve snaze zachovat na Praze 8 maximum zeleně kritizoval radu P8 za souhlas s prodejem části parku Pod Korábem.

V rámci působení v komisi pro kulturu a volný čas dbá, aby radnice zveřejňovala více informací - např. plán kulturních akcí vč. nákladů nebo výsledky grantového řízení v kultuře. Otevřeným dopisem také reagoval na opakovanou tristní přípravu jednání komise ze strany tehdejšího gesčního radního Švarce a požadoval důslednou přípravu a sdílení podkladů jednání. Veřejnost se snaží motivovat k zapojení do veřejných věcí i tím, že šíří mezi občany informace o programu chystaného zasedání Zastupitelstva, zejména proto, že to nedělá vedení městské části samo o sobě. V případech, kdy rada nezveřejňuje důležité části svých rozhodnutí, je dohledává a zveřejňuje: např. ve věci výše koeficientu daně z nemovitosti. V tomto ohledu pak pomocí interpelace přiměl radu MČ k závazku častějšího zveřejňování důvodových zpráv usnesení rady (viz videozáznamy 25/09/2019 od času 3:14:08 a 18/12/2019 od času 2:32:12).

Jako předseda místního sdružení Piráti Praha 8 od ledna 2019 do ledna 2021 dbal na zveřejňování zápisů ze schůzek místního sdružení, zápisů Pirátů vč. jmenného hlasování z jednání Komisí Rady a Výborů Zastupitelstva MČP8 a veřejných událostí místního sdružení ve veřejném kalendáři. Pod pirátskou vlajkou také působil v roce 2018 jako lektor na kurzech práce s počítačem a internetem pro seniory.

V profesionálním životě se věnuje výzkumu a popularizaci věd o Zemi. Zabývá se především stavbou hornin a experimentálním měřením jejich fyzikálních vlastností. Například sleduje, jaký vliv mají trhliny v hornině na její propustnost a jaký to má význam pro hlubinné úložiště radioaktivního odpadu nebo pro čerpání tepelné energie ze Země.

Volný čas rád tráví volejbalem, florbalem, hrou na piano a filozofováním s kamarády :-)

Moje aktuality